Вплив етанолу на кінетичні властивості актоміозину з гладенького м'яза

Loading...
Thumbnail Image
Date
2002
Authors
Заганіч, І.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті представлено результати дослідження ефекторної дії етанолу на АТР-гідролазну активність і суперпреципітацію актоміозину міометрія. Визначено, що етанол сильніше впливає на АТР-гідролазну активність, ніж на суперпреципітацію. Крім того, АТРаза актоміозину міометрія в присутності етанолу характеризується однією активуючою та двома інактивуючими ділянками. Для визначення кореляції між ступенем чутливостіАТРази актоміозину з міометрія у присутності етанолу та ступенем спорідненості актоміозину до Mg + нами проведено розрахунок кінетичних показників реакції гідролізу АТР; найбільший активуючий ефект етанолу наАТР-гідролазну активність актоміозинового комплексу в присутності 8 %-го етанолу корелює зі збільшенням спорідненості актоміозину до Mg2+.
In the article are introduced the results of investigations of ethanol effect on ATP-hydrolysis activity and superprecipitation of myometrium actomyosin. It has been clear from results thatATP-hydrolysis activity is more sensible than superprecipitation to the ethanol. In addition, ATP-hydrolysis activity has two inhibit and one activate distance in the presence of ethanol. We have estimated kinetics parameters ofthe ATP-hydrolysis activity in thepresence of ethanol for the determination of correlation level between ATPase sensibility and Mg2+ -ATP-affinity. As a result, the ethanol, taken in amount of 8 % in incubation media has the biggest effect on the ATP-hydrolysis activity and this effect correlates with the increase of actomyosin Mg2+-affinity.
Description
Keywords
етанол, актоміозин, АТР-гідролазна, міометрій, ethanol, smooth muscle actomyosin
Citation
Заганіч І. Г. Вплив етанолу на кінетичні властивості актоміозину з гладенького м'яза / І.Г. Заганіч. // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Том 20 : Біологія та екологія / [ред. кол. : В.С. Брюховецький, В.П. Моренець, В.П. Моренець ; ред. кол. вип. : В.П. Замостьян, А.Г. Безусько, М.М. Великий ... та ін. ; упоряд. : С.Д. Ісаєв, Н.І. Куниця, В.І. Карпенко]. - К. : КМ Академія, 2002. - С. 43-47.