Стан клітинної ланки в системі неспецифічного захисту організму опромінених щурів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2002
Authors
Носова, Л.
Алесіна, М.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті наведено результати дослідження динаміки показників неспецифічної резистентно-cmi білих лабораторних щурів, яких піддавали хронічному (впродовж 12 міс.) радіаційному навантаженню в умовах зони відчуження ЧАЕС. Встановлено, що при тривалому внутрішньому і зовнішньому опроміненні у діапазоні малих доз (від 0,2 до 50 сГр) стан клітинної лапки природного імунітету тварин залежить переважно від тривалості формування поглиненої дози на тіло (від різних джерел іонізуючого випромінювання), а не від її величини.
Research results of the dynamics in parameters of nonspecific resistance of white laboratory rats-males are presented in the article. White laboratory rats-males were exposed to the chronic (during 12 months) radiation in the aloof zone conditions near Chernobyl atomic power station. It was established that during prolonged internal and external irradiation in a range of small dozes (from 3 up to 5 cGy) the condition of a cellular stage of natural immunity of animals depends substantially on duration of formation of the absorbed doze per body (from different sources of ionizing radiation) than from its dimension.
Description
Keywords
опромінення, біологія, зона відчуження ЧАЕС, результати дослідження, неспецифічна резистентність, лабораторні щури, радіаційне навантаження
Citation
Носова Л. І. Стан клітинної ланки в системі неспецифічного захисту організму опромінених щурів / Л.І. Носова, М.Ю. Алесіна. // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Том 20 : Біологія та екологія / [ред. кол. : В.С. Брюховецький, В.П. Моренець, В.П. Моренець ; ред. кол. вип. : В.П. Замостьян, А.Г. Безусько, М.М. Великий ... та ін. ; упоряд. : С.Д. Ісаєв, Н.І. Куниця, В.І. Карпенко]. - К. : КМ Академія, 2002. - С. 23-28.