Етологічні аспекти в екології чорноморських дельфінів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2002
Authors
Іващенко, С.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Висвітлено сучасний стан популяцій чорноморських дельфінів та основні причини скорочення їхньої чисельності. Розглянуто екологічнезначення поведінки дельфінів, необхідність дослідження їх поведінкових стратегій для розробки заходів із збереження видів цих морських ссавців. Обґрунтовано значення етологічних досліджень у дельфінаріях для висвітлення адаптивних можливостей дельфінів в умовах зростаючого антропогенного навантаження.
Modem conditions of the Black Sea dolphins' populations and main causes of the reduction of their strength were showed in this review. Ecological meaning of the dolphins ' behavior, and necessity of studying their behavioral strategies for saving these marine mammals species were pointed out. The meaning of the ethological studies in dolphinariums for the expansion of dolphins' adapting capabilities in conditions of increasing anthropogenic influence was argued.
Description
Keywords
the ecology, the ecology of the Black Sea, dolphins, чорноморські дельфіни, екологія, морські ссавці
Citation
Іващенко С. Етологічні аспекти в екології чорноморських дельфінів / С. Іващенко. // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Том 20 : Біологія та екологія / [ред. кол. : В.С. Брюховецький, В.П. Моренець, В.П. Моренець ; ред. кол. вип. : В.П. Замостьян, А.Г. Безусько, М.М. Великий ... та ін. ; упоряд. : С.Д. Ісаєв, Н.І. Куниця, В.І. Карпенко]. - К. : КМ Академія, 2002. - С. 68-71.