Екологічні проблеми Закарпаття

Loading...
Thumbnail Image
Date
2002
Authors
Багнюк, В.
Дідух, Яків
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Аналізуються причини повеней в Закарпатті. Серед різних факторів, що спричинюють ці процеси, детально розглядається роль лісів, вирубування яких призвело до порушення стабільності екосистем. Показано, що суцільне вирубування, гідромеліоративні роботи, нехтування традиційнішії способами ведення господарства зумовило розвиток карстових, селевих, абразивних процесів, дестабілізувало екосистеми і вплинуло навіть на стан атмосфери. Сьогодні необхідна розробка нової міжвідомчої комплексної програми збереження та відновлення природних екосистем Карпат.
Causes of Trans-Carpathians inundations are being analysed. The role of forests in this process is considered among various factors conditioning it. Deforestation led to the violation ofecosystems stability. Total fellings, hydromeliorative activities, neglect of the traditional woys of agriculture are shown to cause the development of carst, abrasiv, mountain torrent processes. As well as ecosystems destabilisation, influencing even such its components of biosphere as the atmosphere. Elaboration of inter-departmental complex new program for preservation and renewal of carpathian nature ecosystems is needed noudays.
Description
Keywords
екологічні проблеми, Закарпаття, еcological problems, trans-Caropathians, повені, екологія
Citation
Багнюк В. М. Екологічні проблеми Закарпаття / В.М. Багнюк, Я.П. Дідух. // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Том 20 : Біологія та екологія / [ред. кол. : В.С. Брюховецький, В.П. Моренець, В.П. Моренець ; ред. кол. вип. : В.П. Замостьян, А.Г. Безусько, М.М. Великий ... та ін. ; упоряд. : С.Д. Ісаєв, Н.І. Куниця, В.І. Карпенко]. - К. : КМ Академія, 2002. - С. 61-68.