Поняття про загальну та мінімальну екологічну амплітуду синтаксонів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2002
Authors
Гончаренко, І.
Дідух, Яків
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Введено поняття про загальну та мінімальну синтаксономічну амплітуду, запропоновано метод їх оцінки на основі врахування нормованих відхилень даних фітоіндикації. Досліджено амплітуди модельних асоціацій лісовоїрослинності класів Querco-Fagetea та Vaccinio-Piceetea на градієнтах кислотності, сольового режиму, вологості та вмісту азоту в грунті за даними фітоіндикації.
Concept about general and minimal syntaxonomic amplitude is entered, the method of its estimation is offered on the basis of the account of the normalized deviations of the plant indicator data. Amplitudes of modelling associations of wood vegetation of classes Querco-Fagetea and Vaccinio-Piceetea on gradients of acidity, a salt mode, humidity and contents of nitrogen in ground by plant indicator data are investigated.
Description
Keywords
syntaxa, minimal ecological amplitude, general ecological amplitude, екологія, загальна синтаксономічна амплітуда, мінімальна синтаксономічна амплітуда
Citation
Гончаренко І. В. Поняття про загальну та мінімальну екологічну амплітуду синтаксонів / І.В. Гончаренко, Я.П. Дідух. // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Том 20 : Біологія та екологія / [ред. кол. : В.С. Брюховецький, В.П. Моренець, В.П. Моренець ; ред. кол. вип. : В.П. Замостьян, А.Г. Безусько, М.М. Великий ... та ін. ; упоряд. : С.Д. Ісаєв, Н.І. Куниця, В.І. Карпенко]. - К. : КМ Академія, 2002. - С. 57-61.