Вплив комплексу пептидних фрагментів гемоглобіну на гематологічні показники при мієлодепресії

Loading...
Thumbnail Image
Date
2002
Authors
Запорожець, Т.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Стаття присвячена вивченню впливу комплексу пептидних фрагментів гемоглобіну на кровотворення і функціональні зміни периферичної крові при мієлодепресії, викликаній введенням вінбла-стиліну. Введення вінбластиліну щурам викликало порушення проліферації еритробластів та мієло-бластів, гальмування мітозу на стадії промієлоцитів з наступним порушенням дозрівання мета-мієлоцитів. У периферичній крові знижувався рівень гемоглобіну на 21 %, кількість лейкоцитів - на 35 %. Встановлено, що введення пептидного комплексу гемоглобіну щурам на фоні розвитку мієло-депресії знижувало летальність на 20 %, підвищувало відсоток паличкоядерних та сегменто-ядерних нейтрофіліву 3 та 2,5 раза відповідно у кістковому мозку, нормалізувало загальну кількість лейкоцитів у крові. Виявлені впливи пептидного комплексу гемоглобіну на організм дозволяють рекомендувати його для доклінічних випробувань при патологічних станах, які супроводжуються гемодепресією.
The clause is devoted to study of the haemoglobine peptide fragments influence on haemopoesis at myelodepression, caused by vinblastine introduction. The vinblastine introduction led to the infringements in erytroblasts line, the mitosis braking atapromyelocytes stage with the subsequent metamyelocytes maturation infringement. In the peripheral blood the haemoglobine level on 21%? Leucocytes on 35% was reduced. The haemoglobine peptide complex application at rats that received vinblastine resulted in lethality reduction on 20% in comparison with control group. In red bone marrow after polypeptide complex introduction almost up to norm monocytes percent has decreased, rod neutrophils and segment-nuclear neutrophils percent in 3 times and 2,5 times accordingly has increased. In blood the leucocytes total quantity and phagocytic index was normalised.
Description
Keywords
haemoglobin peptide fragments, the hematological parameters, myelodepression, пептидні фрагменти гемоглобін, гематологічні показники, мієлодепресія
Citation
Запорожець Т. М. Вплив комплексу пептидних фрагментів гемоглобіну на гематологічні показники при мієлодепресії / Т.М. Запорожець. // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Том 20 : Біологія та екологія / [ред. кол. : В.С. Брюховецький, В.П. Моренець, В.П. Моренець ; ред. кол. вип. : В.П. Замостьян, А.Г. Безусько, М.М. Великий ... та ін. ; упоряд. : С.Д. Ісаєв, Н.І. Куниця, В.І. Карпенко]. - К. : КМ Академія, 2002. - С. 86-90.