074: Фізико-математичні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 9
 • Item
  Симетрії та декомпозиція керованої моделі нелінійної гратки
  (2008) Шатохіна, Юлія; Яценко, Віталій
  Знайдено умови декомпозиції нелінійних керованих ґраток, виходячи з їх локальної та глобальної симетрій. Використано методи диференціальної геометрії для вивчення групового перетворення інформації нелінійними динамічними системами.
 • Item
  Кінематика процесу двофотонної іонізації атомарних систем
  (2008) Агре, Марк
  A compact invariant expression for the angular distribution of photoelectrons escaping from unpolarized atoms and molecules in the process of two-photon ionization is derived on the basis of the general symmetry considerations. The dependence on all geometric parameters is completely separated in the angular distribution. It is shown that the circular dichroism effect can be observed in the angular distribution of photoelectrons escaping from the optically active molecules, while the specific elliptical dichroism effect only remains for the optically inactive molecules and atoms. The invariant expression for the total probability of two-photon ionization of axisymmetrically polarized (oriented and aligned) atomic systems is also derived, and caused by the orientation and alignment effects of circular and elliptical dichroism are analysed.
 • Item
  Випромінювальні властивості композитних матеріалів з наночастинками ZnO
  (2008) Ковальчук, Андрій; Рудько, Галина
  The present review summarizes recent achievements in the field of synthesis of light-emitting silica nanocomposite materials with ZnO quantum dots. Main methods of fabrication of porous silica matrices and introduction of ZnO quantum dots into thepores are described. Typical photoluminescence characteristics of these materials and mechanisms of light emission are analyzed.
 • Item
  Нелінійна динаміка інверсної заселеності рівнів та дипольного моменту атома в напівкласичній моделі Джейнса-Каммінгса
  (2008) Голод, Петро
  The nonlinear dynamics of expectation values of observable quantities in Jaynes-Cummings model is studied. This model is used to describe a single two-level atom interacting with single-mode electromagnetic field. The explicit formulas are obtained for description of processes of light absorbtion, spontaneous emission and Rabi oscillations of inverse population of energy levels.
 • Item
  До концепції голістичного Всесвіту Сідхарта
  (2008) Опанасюк, Юрій; Ядловська, Олена
  Спираючись на базові поняття пуанкаре-інваріантних методів опису фізичної системи, які ґрунтуються на теоретико-груповій інтерпретації поняття прямої взаємодії автори подають стислий огляд певних аспектів Сідхартхової концепції голістичного Всесвіту. Б. Г. Сід-xapmx запропонував квантово-механічний підхід та космологію, покликану вирішити ті ж проблеми, що й підхід Хойла—Нарлікара. Це дало можливість об'єднати підходи Дірака та Фейнмана—Уїлера водночас обґрунтовуючи й роз'яснюючи певні їх аспекти. У пропонованій праці обговорюються можливості застосування в межах Сідхартхової коцепції голістично-го Всесвіту опрацьованих авторами методів одночасової релятивістичної динаміки та феноменологічного формулювання нелокальної миттєвої релятивістичної взаємодії. З'ясовується перспектива розбудови квантово-механічної версії обговорюваних проблем.