Нелінійна динаміка інверсної заселеності рівнів та дипольного моменту атома в напівкласичній моделі Джейнса-Каммінгса

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Authors
Голод, Петро
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The nonlinear dynamics of expectation values of observable quantities in Jaynes-Cummings model is studied. This model is used to describe a single two-level atom interacting with single-mode electromagnetic field. The explicit formulas are obtained for description of processes of light absorbtion, spontaneous emission and Rabi oscillations of inverse population of energy levels.
Досліджено нелінійну динаміку середніх значень спостережуваних величин у моделі Джейнса-Каммінгса, яка описує взаємодію дворівневого атома з одномодовим електромагнітним полем. Отримано явні формули для опису процесів поглинання світла атомом, спонтанного випромінювання та осциляцій Рабі інверсної населеності енергетичних рівнів.
Description
Keywords
нелінійна динаміка, модель Джейнса-Каммінгса, взаємодія, дворівневий атом, nonlinear dynamics, Jaynes-Cummings model
Citation
Голод П. І. Нелінійна динаміка інверсної заселеності рівнів та дипольного моменту атома в напівкласичній моделі Джейнса-Каммінгса / І.П. Голод, Ю.В. Безвершенко. // Наукові записки НаУКМА. - 2008. - Т. 74 : Фізико-математичні науки. - С. 28-37.