Кінематика процесу двофотонної іонізації атомарних систем

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Authors
Агре, Марк
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Ha основі загальних міркувань симетрії встановлено компактний інваріантний вираз для кутового розподілу фотоелектронів, що в процесі двофотонної іонізації вилітають з непо-ляризованих атомів та молекул. У цьому розподілі повністю відокремлено залежність від усіх геометричних параметрів. Показано, що в кутовому розподілі фотоелектронів з оптично активних молекул можна спостерігати ефект кругового дихроїзму, тоді як для молекул, що не мають оптичної активності, та атомів залишається тільки специфічний ефект еліптичного дихроїзму. Отримано також: інваріантний вираз для повної ймовірності двофотонної іонізації аксіально-симетрично поляризованих (орієтованих та вишикуваних) атомарних систем. Проаналізовано ефекти кругового та еліптичного дихроїзмів процесу іонізації, що спричиняються орієнтацією та вишикуваністю.
Description
A compact invariant expression for the angular distribution of photoelectrons escaping from unpolarized atoms and molecules in the process of two-photon ionization is derived on the basis of the general symmetry considerations. The dependence on all geometric parameters is completely separated in the angular distribution. It is shown that the circular dichroism effect can be observed in the angular distribution of photoelectrons escaping from the optically active molecules, while the specific elliptical dichroism effect only remains for the optically inactive molecules and atoms. The invariant expression for the total probability of two-photon ionization of axisymmetrically polarized (oriented and aligned) atomic systems is also derived, and caused by the orientation and alignment effects of circular and elliptical dichroism are analysed.
Keywords
двофотонна іонізація, ефект кругового дихроїзму, ефект еліптичного дихроїзму, атомарні системи, two-photon ionization, geometric parameters, the circular dichroism effect, стаття
Citation
Агре М. Я. Кінематика процесу двофотонної іонізації атомарних систем / М.Я. Агре. // Наукові записки НаУКМА. - 2008. - Т. 74 : Фізико-математичні науки. - С. 45-56.