До концепції голістичного Всесвіту Сідхарта

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Authors
Опанасюк, Юрій
Ядловська, Олена
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Спираючись на базові поняття пуанкаре-інваріантних методів опису фізичної системи, які ґрунтуються на теоретико-груповій інтерпретації поняття прямої взаємодії автори подають стислий огляд певних аспектів Сідхартхової концепції голістичного Всесвіту. Б. Г. Сід-xapmx запропонував квантово-механічний підхід та космологію, покликану вирішити ті ж проблеми, що й підхід Хойла—Нарлікара. Це дало можливість об'єднати підходи Дірака та Фейнмана—Уїлера водночас обґрунтовуючи й роз'яснюючи певні їх аспекти. У пропонованій праці обговорюються можливості застосування в межах Сідхартхової коцепції голістично-го Всесвіту опрацьованих авторами методів одночасової релятивістичної динаміки та феноменологічного формулювання нелокальної миттєвої релятивістичної взаємодії. З'ясовується перспектива розбудови квантово-механічної версії обговорюваних проблем.
Description
Keywords
пуанкаро-інваріантні методи, фізична система, теоретико-групова інтерпретація, Сідхартхова концепція, голістичний Всесвіт, підхід Хойла—Нарлікара, Poìncarè-invariant methods, Sidharth conception
Citation
Опанасюк Ю. А. До концепції голістичного Всесвіту Сідхарта / Ю.А. Опанасюк, О.С. Ядловська. // Наукові записки НаУКМА. - 2008. - Т. 74 : Фізико-математичні науки. - С. 15-28.