074: Фізико-математичні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 9 of 9
 • Item
  Симетрії та декомпозиція керованої моделі нелінійної гратки
  (2008) Шатохіна, Юлія; Яценко, Віталій
  Знайдено умови декомпозиції нелінійних керованих ґраток, виходячи з їх локальної та глобальної симетрій. Використано методи диференціальної геометрії для вивчення групового перетворення інформації нелінійними динамічними системами.
 • Item
  Кінематика процесу двофотонної іонізації атомарних систем
  (2008) Агре, Марк
  Ha основі загальних міркувань симетрії встановлено компактний інваріантний вираз для кутового розподілу фотоелектронів, що в процесі двофотонної іонізації вилітають з непо-ляризованих атомів та молекул. У цьому розподілі повністю відокремлено залежність від усіх геометричних параметрів. Показано, що в кутовому розподілі фотоелектронів з оптично активних молекул можна спостерігати ефект кругового дихроїзму, тоді як для молекул, що не мають оптичної активності, та атомів залишається тільки специфічний ефект еліптичного дихроїзму. Отримано також: інваріантний вираз для повної ймовірності двофотонної іонізації аксіально-симетрично поляризованих (орієтованих та вишикуваних) атомарних систем. Проаналізовано ефекти кругового та еліптичного дихроїзмів процесу іонізації, що спричиняються орієнтацією та вишикуваністю.
 • Item
  Випромінювальні властивості композитних матеріалів з наночастинками ZnO
  (2008) Ковальчук, Андрій; Рудько, Галина
  The present review summarizes recent achievements in the field of synthesis of light-emitting silica nanocomposite materials with ZnO quantum dots. Main methods of fabrication of porous silica matrices and introduction of ZnO quantum dots into thepores are described. Typical photoluminescence characteristics of these materials and mechanisms of light emission are analyzed.
 • Item
  Нелінійна динаміка інверсної заселеності рівнів та дипольного моменту атома в напівкласичній моделі Джейнса-Каммінгса
  (2008) Голод, Петро
  The nonlinear dynamics of expectation values of observable quantities in Jaynes-Cummings model is studied. This model is used to describe a single two-level atom interacting with single-mode electromagnetic field. The explicit formulas are obtained for description of processes of light absorbtion, spontaneous emission and Rabi oscillations of inverse population of energy levels.
 • Item
  До концепції голістичного Всесвіту Сідхарта
  (2008) Опанасюк, Юрій; Ядловська, Олена
  Спираючись на базові поняття пуанкаре-інваріантних методів опису фізичної системи, які ґрунтуються на теоретико-груповій інтерпретації поняття прямої взаємодії автори подають стислий огляд певних аспектів Сідхартхової концепції голістичного Всесвіту. Б. Г. Сід-xapmx запропонував квантово-механічний підхід та космологію, покликану вирішити ті ж проблеми, що й підхід Хойла—Нарлікара. Це дало можливість об'єднати підходи Дірака та Фейнмана—Уїлера водночас обґрунтовуючи й роз'яснюючи певні їх аспекти. У пропонованій праці обговорюються можливості застосування в межах Сідхартхової коцепції голістично-го Всесвіту опрацьованих авторами методів одночасової релятивістичної динаміки та феноменологічного формулювання нелокальної миттєвої релятивістичної взаємодії. З'ясовується перспектива розбудови квантово-механічної версії обговорюваних проблем.
 • Item
  Поширення вібрації у середовищі з осцилюючими включеннями
  (2008) Скуратівська, Інна; Скуратівський, Сергій
  Побудовано розв'язок задачі про коливання скінченного стержня в рамках лінійної моделі середовища з осцилюючими включеннями. Проаналізовано залежність резонансних режимів коливань стержня від параметрів задачі.
 • Item
  До моделювання ситуації у стохастичних задачах рішення
  (2008) Михалевич, Вадим
  У статті розглядається експеримент випадкових стохастичних результатів. Ці результати і рішення визначають здобутки того, хто приймає рішення. Через певні природні обмеження є дві моделі цієї ситуації: лотерейна і матрична. Для кожної матричної моделі ситуації існує унікальна лотерейна модель цієї ж ситуації. Така відповідність (відображення) називається проекцією класу матричних моделей на клас лотерейних моделей ситуацій прийняття рішень. Виявляється, що ця проекція сюр'єктивна. Ми доводимо тут, що клас ситуацій задач прийняття рішень, які моделюються в матричному вигляді, збігається з класом ситуацій задач прийняття рішень, що моделюються в лотерейному вигляді.
 • Item
  Unitary representations of a three dimensional initriangular polynomial transformation group
  (2008) Bodnarchuk, Yuliya; Bratyk, O.
  A series of representations of a group of unitriangular polynomial transformations of affine space is constructed 1.
 • Item
  Determination of groups all of whose proper subgroups have a commutator subgroup of order equal or less than p(p≥3) : corrigendum
  (2008) Pylyavska, Olha
  It is shown that the nonabelian p-groups all o f whose proper subgroups have a derived subgroup of order equal or less then p for p > 2 is either groups with commutator subgroup o f order p or groups, which are either 2-generated group from isoclinism families Ф3, Ф6. Ф8. Ф14 or 3-generated groups from isoclinism families Ф4, Ф11. The misprints and mistakes o f a previous paper are corrected.