Поширення вібрації у середовищі з осцилюючими включеннями

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Authors
Скуратівська, Інна
Скуратівський, Сергій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Побудовано розв'язок задачі про коливання скінченного стержня в рамках лінійної моделі середовища з осцилюючими включеннями. Проаналізовано залежність резонансних режимів коливань стержня від параметрів задачі.
Description
The solution of a problem of oscillations of a bounded rod within the linear model of a medium with oscillating inclusions is built. The dependence of resonance regimes of oscillations of a rod on the parameters of the problem is analysed.
Keywords
задача, коливання скінченного стержня, лінійна модель, осцилюючі включення, математична модель, стаття
Citation
Скуратівська І. А. Поширення вібрації у середовищі з осцилюючими включеннями / І.А. Скуратівська, С.І. Скуратівський. // Наукові записки НаУКМА. - 2008. - Т. 74 : Фізико-математичні науки. - С. 12-14.