Вип. 68. Культурологія

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 16
 • Item
  Передмова
  (2017) Джулай, Юрій
  Передмова в збірнику наукових праць "Маґістеріум. Культурологія" № 68
 • Item
  Між конформізмом і емансипацією: політичні імплікації візуального повороту в культурі і культурології
  (2017) Брюховецька, Ольга
  Візуальний поворот, який у середині 1990-х проголосили незалежно один від одного одночасно два дослідники (В. Дж. Т. Мітчелл і Г. Бьом), розглядають у двох аспектах: як зміну ситуації в медіалізованій, переповненій зображеннями культурі, але також як появу нової методології і проблематики дослідження візуального аспекту культури. Ця двоїстість дослідницького поля візуальної культури поєднується із питанням політичних імплікацій його програм, які, з одного боку, проголошують емансипацію образів як культурних "інших" (В. Дж. Т. Мітчелл), чи, навпаки, критикують їх як агентів глобального капіталу (редактори журналу "Октобер"). У статті окреслюється взаємонакладання і взаємовідображення цих двох засадничих для нового поля досліджень питань.
 • Item
  Метаморфози міфологічного
  (2017) Демчук, Руслана
  Міф є феноменом людської свідомості й універсальною (на межі реального та ірреального) формою опанування дійсності, що реалізується через систему символів, образів, ритуалів. Однак цим визначенням зміст поняття не вичерпується, породжуючи "конфлікт інтерпретацій". У пропонованій статті зазначено координати міфологічних уявлень у колективному несвідомому, всебічно проаналізовано концепт "міф" та надано його диференціацію: архаїчний міф, історичний міф, політичний міф. Особливу увагу зосереджено на анатомії політичного міфу, що поділяється на фундаментальний і технологічний. У дослідженні простежено взаємозв’язок міфу з ідеологією. Показано, що міф не лише не втратив своєї актуальності у сучасному світі, а й отримав нові імпульси, які здатні стати сенсоутворюючими у певних видах соціальної комунікації та ідентифікації. Обґрунтовано поняття псевдоміф (імітаційний міф), яке пов’язано із медіа-продукцією, що задіяна у політичній міфології через імітацію реальності шляхом маніпулятивної добірки подій та сенсацій.
 • Item
  Культурно-соціальні функції анонімних форумів
  (2017) Задирака, Костянтин
  Статтю присвячено аналізу деяких культурних і соціальних функцій анонімних форумів (іміджборд). Описано основні функції: інтегративну, адаптивну та захисну. Досліджено роль анонімних форумів як специфічного майданчика культурної комунікації в Інтернеті. Зокрема, відповідно до функцій, обґрунтовано роль анонімних форумів у створенні спільнот у Всесвітній мережі, адаптації до постіндустріального суспільства та захисту від надміру публічності. Інтегративну функцію описано як участь у створенні нових типів віртуальних спільнот, а також підтримці існування більш традиційних через нові цифрові медіа. Адаптивну функцію визначено як створення транзитивного, а також резерваційного культурного простору для входження в суспільство. Захисну функцію – як забезпечення анонімності для втечі від надміру публічності в сучасній культурі.
 • Item
  Явище "шароварщини": пошук дефініції
  (2017) Єрмолаєва, Вікторія; Нікішенко, Юлія
  Статтю присвячено розвідкам у питанні методологічного пошуку трактування такого феномена української культури, як "шароварщина". Автори пропонують власне тлумачення останнього. З’явившись як поняття у ХІХ ст., "шароварщина" закріпилася у кінематографі, театральному мистецтві та музичній культурі радянської України як репрезентація малоросійського, провінційного типу українця. Однак розвиток комерції у незалежній Україні не тільки продовжив існування цього феномена, а й розширив межі його вжитку (реклама, етноресторації, розважальні телепередачі тощо). Ми пропонуємо відмовитися від трактування "шароварщини" як "поверхового" уявлення (бачення) української культури і розуміти перше як спосіб репрезентації української культури та ідентичності за допомогою псевдонародного селянського та (або) козацького одягу, елементів побуту.