018 (1): Ч. 2: Спеціальний випуск

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 44
 • Item
  Методи проектування нечітких пристроїв прийняття рішень на основі програмованих логічних IMC
  (2000) Кондратенко, Ю.; Сидоренко, С.
  У статті аналізуються методи проектування нечітких пристроїв прийняття рішень та можливості використання програмованих логічних IMC як елементної бази для побудови спеціалізованих фаззі-процесорів. Наведено порівняльний аналіз FPGA та CPLD-технологій ПЛІС. Детально описані підходи, що базуються на застосуванні спеціалізованих мов програмування ABEL, Verilog та VHDL. Запропоновано метод проектування універсальних НППР на основі пакета Active-HDL 3.5, наводяться структури окремих блоків НППР та VHDL-програми для їх реалізації. Результати моделювання поведінки НППР підтверджують ефективність застосування програмованих логічних IMC для автоматизації процесів прийняття рішень в умовах невизна ченості.
 • Item
  Інтелектуальні мережі та агентно-орієнтовані технології
  (2000) Гладун, Анатолій
  В статті представлена архітектурна концепція IN (Intelligent Network), яка базується на розділенні функцій базової мережі та інтелектуальної надбудови. IN надають цілий спектр нових послуг, які мають нові властивості та їх гнучко можна впроваджувати в IN Невід'ємним атрибутом IN є мобільні інтелектуальні агенти. Агентно-орієнтовані технології забезпечують реалізацію послуг в IN та управління мережею й послугами.
 • Item
  Агентні технології : спроба критичного огляду
  (2000) Гороховський, Семен
  Розглядаються проблеми, пов'язані з інтелектуальними агентами—новою інформаційною технологією. Аналізуються перспективи і труднощі використання.
 • Item
  ЯМР та ІЧ-Фур'є спектроскопія процесів злиття мамбран, індукованих іонами кальцію
  (2000) Афонін, С.; Довбешко, Галина
  Процес злиття ліпосом, сформованих з яйцевого фосфатиділхоліну (ФХ) досліджувався за допомогою ІЧ-Фур'є та ЯМР спектроскопії. Для спостереження за процесом злиття використовувались парамагнітні зсуваючі реагенти (ЗР). Запропоновано експериментальну схему, яка дає можливість одночасно відслідковувати зміни розмірів везикул, змішування їх внутрішніх об'ємів і може бути використана для оцінки динамічних змін у молекулах ліпідів під час процесу злиття мембран. Ті самі зразки досліджувались методом ІЧ-Фур'є спектроскопії для отримання додаткової структурної інформації.