Денітрифікація в мембранному біореакторі з іммобілізованими бактеріями

Loading...
Thumbnail Image
Date
2000
Authors
Коновалова, В.
Брик, М.
Дмитренко, Г.
Гвоздяк, П.
Нігматуллін, Р.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Розроблено спосіб одержання біокаталітичних мембран з використанням денітрифікуючих бактерій, іммобілізованих в плівках альгінату кальцію та агар-агару, які нанесені на поверхню промислових ультрафільтраційних мембран. Показано, що процес денітрифікації в діалізному режимі ефективно відбувається за умови використання ультрафільтраційних мембран з малим діаметром пор. Показана можливість контролю перебігу процесу денітрифікації вимірюванням окисно-відновного потенціалу (ОВП) культурального середовища. Показано, що куль тура Pseudomonas aeruginosa здатна проводити процес денітрифікації з найбільшою швидкістю серед досліджених культур роду Pseudomonas, при цьому ОВП знижується від 400 до -300 мВ протягом ЗО годин культивування. Концентрація нітритів при роботі біореактора знижується від 500 мг/л до 0.
Description
The method of formation of biocatalytic membrane with denitrifying bacteria was developed. The cells were immobilised into alginate and agar-agar films which were formed on commerce ultrafiltration membranes. It was shown that denitrification in dialyse regime carries out effectively when ultrafiltration membranes with a little pore size were used. The possibility of denitrification process control by measurement of redox-potential was shown. Pseudomonas aeuroginosa strain reduces of nitrite with maximal velocity. The redox-potential is reduced from 400 to -300 mV during 30 hours of cultivation. The concentration of nitrites in membrane bioreactor decreases from 500 mg/l to zero.
Keywords
денітрифікація, мембранний біореактор, іммобілізовані бактерії, denitrification, membrane bioreactor, immobilized bacterial cells
Citation
Денітрифікація в мембранному біореакторі з іммобілізованими бактеріями / В.В. Коновалова, М.Т. Брик, Г.М. Дмитренко, П.І. Гвоздяк, Р.Р. Нігматуллін. - К. : Видавничий дім "КМ Академія", 2000. // Наукові записки НаУКМА, Т. 18: Спеціальний випуск, ч. 2. - 2. - с. 352-358.