Санітарно-хімічні дослідження виробів медичного призначення на основі полівінілхлориду

Loading...
Thumbnail Image
Date
2000
Authors
Ісаєва, С.
Кругляк, Т.
Левицька, В.
Харченко, Т.
Плугатир, А.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Хрома тографічним методом проведено дослідження виробів медичного призначення на основі поліхлорвінілу — одноразових шприців, систем внутрівенного введення розчинів і медичних контейнерів — на наявність токсичних викидів формальдегіду, вінілхлориду та естерів фосфорних кислот у повітря та рідинне середовище. В жодній з партій виробництва кількох фірм, які офіційно поставляють ці вироби до України, не було виявлено цих речовин у концентраціях, що перевищували б установлені гранично визначені концентрації.
Description
Was carried out the investigation of the Polyvinylchloride medical goods — siringes, intravenous injection systems and medical containers on presence of toxiferous secretion of a formic aldehyde, vinilchloride and ethers of phthalic acids in an atmosphere and liquid environment. These substances were not found in equal or above boundary admitted concentration in one of batches from the different corporations — manufacturers delivering these Polyvinylchloride medical goods in Ukraine.
Keywords
санітарно-хімічні дослідження, вироби медичного призначення, полівінілхлорид, sanitary chemical study, polyvinilchloride, medical goods
Citation
Ісаєва С. С. Санітарно-хімічні дослідження виробів медичного призначення на основі полівінілхлориду / С.С. Ісаєва, Т.І. Кругляк, В.М. Левицька, Т.Ф. Харченко, А.Є. Плугатир. - К. : Видавничий дім "КМ Академія", 2000. // Наукові записки НаУКМА. - 2000. - Т. 18 : Спеціальний випуск, Ч. 2. - с. 320-322.