ЯМР та ІЧ-Фур'є спектроскопія процесів злиття мамбран, індукованих іонами кальцію

Loading...
Thumbnail Image
Date
2000
Authors
Афонін, С.
Довбешко, Галина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Процес злиття ліпосом, сформованих з яйцевого фосфатиділхоліну (ФХ) досліджувався за допомогою ІЧ-Фур'є та ЯМР спектроскопії. Для спостереження за процесом злиття використовувались парамагнітні зсуваючі реагенти (ЗР). Запропоновано експериментальну схему, яка дає можливість одночасно відслідковувати зміни розмірів везикул, змішування їх внутрішніх об'ємів і може бути використана для оцінки динамічних змін у молекулах ліпідів під час процесу злиття мембран. Ті самі зразки досліджувались методом ІЧ-Фур'є спектроскопії для отримання додаткової структурної інформації.
Description
Process of fusion of phospholipid vesicles formed from egg phosphatidylcholine (PC) with high concentration of lyso-lipids have been investigated with FT-IR and NMR spectroscopy. Double shift reagent assay was applied to assess fusion with regard to behavior of different membrane leaflets. Assay is capable of observing vesicles size changes, inner volume mixing and vesicles leakage, and could be potentially used to assess dynamical changes of lipid molecules. The same sample preparations could be studied with FT-IR, supplying information additional to NMR. Up to 6,75 % lyso-PC content caused slowerning of the Ca2+ fusion process to the minutes time-scale.
Keywords
спектроскопія, злиття мамбран, іони кальцію, nmr observation, calcium induced, model membrane
Citation
Афонін С. Е. ЯМР та ІЧ-Фур'є спектроскопія процесів злиття мамбран, індукованих іонами кальцію / С.Е. Афонін, Г.І. Довбешко. - К. : Видавничий дім "КМ Академія", 2000. // Наукові записки НаУКМА, Т. 18 (2000) : Спеціальний випуск, ч. 2. - 2. - с. 379-387.