Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки

Журнал "Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки" є науковим рецензованим журналом відкритого доступу, що публікує оригінальні статті та дослідницькі матеріали в галузі юридичних наук. Журнал був заснований у 1996 р. як частина багатосерійного видання "Наукові записки НаУКМА" Національного університету "Києво-Могилянська академія". З 2018 року виходить як окреме видання. Журнал "Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки" входить до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Місія журналу – надання правникам (науковцям і практикам) платформи для обміну знаннями, результатами досліджень, концепціями або поглядами на правовий розвиток України в умовах сучасних глобалізаційних трансформацій, євроінтеграції та становлення інформаційного громадянського суспільства.

Browse

Collections in this Community

Now showing 1 - 10 of 11