Кафедра психології та педагогіки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 239
 • Item
  Діагностика сформованості емоційної саморегуляції людини
  (2021) Поліщук, Світлана
  Мета статті полягає у розробленні доказової методики для вивчення в людини стану емоційної саморегуляції, який визначає перспективи формування конструктивної поведінки (аргументація: вивчення емоційної саморегуляції передбачає наукове рішення про з’ясування психологічного змісту конструктивної поведінки людини у надзвичайних ситуаціях; емоційна саморегуляція контролює енергетичний баланс організму).
 • Item
  Підготовка вчителів до розвитку життєстійкості/стресостійкості у дітей в освітніх навчальних закладах : навчально-методичний посібник
  (2021) Богданов, Сергій; Гірник, Андрій; Залеська, Оксана; Іванюк, Ірина; Соловйова, Вікторія; Чернобровкіна, Віра; Чернобровкін, Володимир; Клюзко, Катерина
  Навчально-методичний посібник з питань розвитку життєстійкості / стресостійкості у дітей, основних проявів стресу в дітей та дорослих, створення безпечного середовища в класі, психологічної підтримки вчителів призначено для використання в навчальному процесі системи післядипломної освіти педагогічних кадрів, вищих педагогічних навчальних закладах. Матеріали посібника містять науково-теоретичну частину і 17 навчальних тем, де розкрито теоретичні підходи до зміцнення резилієнс у дітей, актуальні проблеми, з якими стикається вчитель і діти в сучасних закладах загальної середньої освіти. Практична частина посібника містить такі рекомендації, як "Комплекс дій учасників освітнього процесу щодо превентивності, виявлення та реагування щодо булінгу", "Протокол допомоги дітям і підліткам, які мають суїцидальну поведінку", "Алгоритм з перенаправлення дитини до фахівця психологічної служби навчального закладу". Посібник може бути використаний на курсах підвищення кваліфікації вчителів у системі післядипломної педагогічної освіти, для підготовки студентів педагогічних вишів та широкою педагогічною громадськістю.
 • Item
  Емоційна і вольова саморегуляція літніх людей у критичних та надзвичайних ситуаціях
  (2021) Поліщук, Світлана
  Актуалізується проблематика конструктивної поведінки людини під час загрозливих природних і соціальних викликів, зокрема у критичних та надзвичайних ситуаціях. Визначено первинну (емоційна регуляція) та вторинну умови (вольова регуляція) конструктивної поведінки. Встановлено пізнавальні пріоритети системи адаптації до нової життєдіяльності (у цьому контексті проаналізовані окремі концептуальні наукові уявлення відомих дослідників). Наголошується на необхідності розроблення доказового діагностичного інструментарію для дослідження сформованості емоційної і вольової саморегуляції людей літнього віку для констатування, формування та прогнозування їхньої конструктивної поведінки у надзвичайних ситуаціях з перспективою збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я.
 • Item
  Психологія сім'ї : підручник
  (2021) Поліщук, Валерій; Ільїна, Н.; Поліщук, Світлана; Савченко, Ю.; Мисник, С.; Рябко, Ю.; Шейко, Г.
  У підручнику викладено реалії і перспективи психологічних особливостей повсякденних сімейних взаємин (дошлюбний період – шлюбний період; функціональне значення вікових криз як об’єктивних, або нормативних, і суб’єктивних, або ненормативних, явищ у життєвому шляху людини; типологія сімей, стилі і цінності подружнього спілкування; навчання і виховання і дітей; особливості психологічної консультативної допомоги) в умовах часто несприятливої суспільної глобалізації, позначеної кризовими, екстремальними і надзвичайними життєвими ситуаціями. Наголошується на соціальній значущості психологічної просвіти про сім’ю для людини в громадянському суспільстві. Підручник адресовано різновіковим суб’єктам сімейних і родинних взаємин для пізнання та самопізнання усіх сімейних соціальних ролей незалежно від власного сімейного статусу.
 • Item
  Аналіз сучасних підходів до розвитку і посилення резилієнс особистості
  (2021) Чернобровкін, Володимир; Морозова, Ольга
  У статті репрезентовано короткий історичний огляд вивчення феномену "резилієнс", проаналізовано різні підходи до визначення поняття "резилієнс", розглянуто психологічні фактори, пов'язані з резилієнс, а також рекомендації щодо формування та збереження резилієнс у особистості. Розглянуто резилієнс особистості, що трактується як благополуччя, незважаючи на негаразди; швидке відновлення після травми; здатність конструктивно відображати складні ситуації; грамотне функціонування в умовах стресів і неприємностей; позитивну адаптацію, незважаючи на досвід перебування в стресових ситуаціях; здатність долати труднощі. Для визначення концепції резилієнс висвітлено такі атрибути: самооцінювання, опора на власні сили і соціальна чуйність. В Україні вивчення резилієнс в багатьох випадках розглядається з точки зору наслідків воєнного конфлікту. Терміни "психологічна пружність", "життєстійкість", "невразливість і стресостійкість" використовуються українськими вченими разом з резилієнс для позначення ресурсів, що необхідні на подолання надзвичайних і стресових ситуацій, психологічних наслідків травматичного стресу, втрат та інших негараздів. У статті проаналізовано такі рекомендації для підвищення резилієнс: прийняти, що зміни є частиною життя; дозволити собі мати почуття і сумувати за своїми втратами; пам’ятати про хороші речі в житті; проводити практику усвідомленості; піклуватись про своє фізичне здоров’я; зосередитися на позитивних очікуваннях; визначити свої ресурси та сильні сторони; підтримувати зв’язки; допомагати іншим; шукати можливості та помічників.