Емоційна і вольова саморегуляція літніх людей у критичних та надзвичайних ситуаціях

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Поліщук, Світлана
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Актуалізується проблематика конструктивної поведінки людини під час загрозливих природних і соціальних викликів, зокрема у критичних та надзвичайних ситуаціях. Визначено первинну (емоційна регуляція) та вторинну умови (вольова регуляція) конструктивної поведінки. Встановлено пізнавальні пріоритети системи адаптації до нової життєдіяльності (у цьому контексті проаналізовані окремі концептуальні наукові уявлення відомих дослідників). Наголошується на необхідності розроблення доказового діагностичного інструментарію для дослідження сформованості емоційної і вольової саморегуляції людей літнього віку для констатування, формування та прогнозування їхньої конструктивної поведінки у надзвичайних ситуаціях з перспективою збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я.
The issue of the constructive human behaviour in the conditions of threatening natural and social challenges, in particular in сritical and emergencies, was actualized. The primary (emotional regulation) and secondary conditions (volitional regulation) of constructive behavior were determined. The cognitive priorities of the system of adapting to new life activities were established (in this context some conceptual scientific ideas of the well-known researchers were analyzed). Emphasis was placed on the need to develop evidence-based diagnostic tools to study forming the emotional and volitional self-regulation of elderly people to identify, shape and predict their constructive behaviour in emergencies and critical situations with the prospect of maintaining and strengthening their physical and mental health.
Description
Keywords
вольова саморегуляція, емоційна саморегуляція, конструктивна поведінка, літній вік, критичні ситуації, надзвичайні ситуації, розділ монографії, volitional self-regulation, emotional self-regulation, constructive behaviour, old age, сritical situations, emergencies
Citation
Поліщук С. А. Емоційна і вольова саморегуляція літніх людей у критичних та надзвичайних ситуаціях / Поліщук Світлана Анатоліївна // Психологічна безпека особистості : міжнародна колективна монографія / за заг. ред. І. В. Волженцевої ; Університет Григорія Сковороди в Переяславі [та ін.]. - Переяслав : Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; Брест : БрДУ імені О.С. Пушкіна, 2021. - С. 622-638.