Кризові, екстремальні і надзвичайні ситуації: концептуальні стратегії (теоретико-емпіричний зріз)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Поліщук, Валерій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
БрДУ імені О. С. Пушкіна
Abstract
Розділ з міжнародної колективної монографії "Психологічна безпека особистості". Сформульовано вибіркові концептуальні стратегії (настанови) для результативного вивчення у житті людини кризових, екстремальних і надзвичайних ситуацій. На рівні первинного аналізу встановлено провідні пізнавальні домінанти "мікросоціальних" викликів. Їхній амбівалентний взаємозв’язок із "макровикликами" визначає смислову сутність таких ситуацій.
Description
Selective conceptual strategies (guidelines) for effective studying crisis, extreme and emergency situations in human life were formulated. At the level of the primary analysis, the leading cognitive dominants of "microsocial" challenges were identified. Their ambivalent relationship to "macrochallenges" determines the cognitive essence of such situations.
Keywords
амбівалентність, вікова криза, екстремальна ситуація, кризова ситуація, надзвичайна ситуація, соціальні домінанти, стратегія, розділ монографії, ambivalence, age crisis, extreme situation, crisis situation, emergency situation, social dominants, strategy
Citation
Поліщук В. М. Кризові, екстремальні і надзвичайні ситуації: концептуальні стратегії (теоретико-емпіричний зріз) / Поліщук Валерій Миколайович // Психологічна безпека особистості : міжнародна колективна монографія / [Балабанова Л. М., Перелигіна Л. А., Балабанова К. В., ... Поліщук В. М., Поліщук С. А. та ін.] ; за заг. ред. І. В. Волженцевої ; Університет Григорія Сковороди в Переяславі, Установа освіти "Брестський державний університет імені О. С. Пушкіна". - Переяслав : Домбровська Я. М. ; Брест : БрДУ імені О. С. Пушкіна, 2021. - C. 605-621.