Аналіз сучасних підходів до розвитку і посилення резилієнс особистості

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Чернобровкін, Володимир
Морозова, Ольга
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті репрезентовано короткий історичний огляд вивчення феномену "резилієнс", проаналізовано різні підходи до визначення поняття "резилієнс", розглянуто психологічні фактори, пов'язані з резилієнс, а також рекомендації щодо формування та збереження резилієнс у особистості. Розглянуто резилієнс особистості, що трактується як благополуччя, незважаючи на негаразди; швидке відновлення після травми; здатність конструктивно відображати складні ситуації; грамотне функціонування в умовах стресів і неприємностей; позитивну адаптацію, незважаючи на досвід перебування в стресових ситуаціях; здатність долати труднощі. Для визначення концепції резилієнс висвітлено такі атрибути: самооцінювання, опора на власні сили і соціальна чуйність. В Україні вивчення резилієнс в багатьох випадках розглядається з точки зору наслідків воєнного конфлікту. Терміни "психологічна пружність", "життєстійкість", "невразливість і стресостійкість" використовуються українськими вченими разом з резилієнс для позначення ресурсів, що необхідні на подолання надзвичайних і стресових ситуацій, психологічних наслідків травматичного стресу, втрат та інших негараздів. У статті проаналізовано такі рекомендації для підвищення резилієнс: прийняти, що зміни є частиною життя; дозволити собі мати почуття і сумувати за своїми втратами; пам’ятати про хороші речі в житті; проводити практику усвідомленості; піклуватись про своє фізичне здоров’я; зосередитися на позитивних очікуваннях; визначити свої ресурси та сильні сторони; підтримувати зв’язки; допомагати іншим; шукати можливості та помічників.
The article addresses a brief historical overview of resilience research over decades, provides different approaches for resilience definition, focuses on psychological factors connected to resilience and possible recommendations for resilience building. In this article we consider resilience of the individual in the frame of well-being, despite the adversities; rapid recovery from injury; ability to constructively reflect complex situations; competent functioning in conditions of stress and troubles; positive adaptation, despite the experience of being in stressful situations; ability to overcome difficulties. The following attributes were distinguished to define resilience concept: self-esteem, self-reliance and social responsiveness. In Ukraine the study of resilience in many cases is considered in terms of the consequences of military conflict. The terms hardiness, invulnerability, viability and stress resistance are used by Ukrainian scientists along with resilience to denote the resources to overcome emergencies and stressful situations, psychological consequences of traumatic stress, loss and other adversities. It is recommend to consider the following components in order to increase the capacity for resilience: accept changes, learn from the past, maintain a hopeful outlook, keep things in perspective, practice mindfulness, move toward the goals, keep physical activity, prioritize relationships, join a group, help others, look for opportunities for self-discovery.
Description
Keywords
резилієнс, стрес, життєві негаразди, особистість, підхід резилієнс, стаття, resilience, stress, life adversity, individual, resilience approach
Citation
Чернобровкін В. М. Аналіз сучасних підходів до розвитку і посилення резилієнс особистості / Чернобровкін Володимир Миколайович, Морозова Ольга Борисівна, // Технології розвитку інтелекту. - 2021. - Т. 5, № 1 (29). - [16] c.