071: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 15
 • Item
  Фізичне виховання студентів із вадами здоров’я : здобутки та проблеми
  (2007) Зеленюк, Оксана
  У статті представлено десятирічний досвід загальноуніверситетської кафедри фізичного виховання НаУКМА щодо організації роботи у спеціальному навчальному відділенні.
 • Item
  Болонський процес : історія питання та проблеми реалізації
  (2007) Єгорова, В.; Голубєва, Марія
  Статтю присвячено проблемам упровадження ідей Болонського процесу у ВНЗ України. Проаналізовано історичний аспект, реалії та перспективи щодо реалізації основних положень Болонської декларації. Авторами розроблено науково-методичний семінар для підвищення кваліфікації викладачів у світлі нових тенденцій освіти.
 • Item
  Проблема практичного мислення у психологічних дослідженнях
  (2007) Ягупова, О.
  Статтю присвячено аналізу основних підходів до дослідження практичного мислення у різних психологічних школах, представлені характерні риси практичного мислення та основні етапи його дослідження. Особлива увага звернута на результати досліджень класиків вітчизняної психології – Б. М. Теплова та С. Л. Рубінштейна.
 • Item
  Компетентнісний підхід до підготовки фахівців у системі вищої освіти
  (2007) Ягупов, В.; Свистун В.
  У статті проаналізовано компетентнісний підхід до підготовки фахівців у системі вищої освіти, обґрунтовано зміст понять «компетенція», «компетентність», «компетентнісний підхід», з’ясовано характерні ознаки та структуру професійної компетентності фахівця з вищою освітою.
 • Item
  Роздуми над книгою Філіпа Лерша
  (2007) Трач, Роман
  У статті представлено короткий огляд книги видатного німецького дослідника Філіпа Лерша «Формування особистості».