Суперечності розвитку університету як інноваційної системи освіти

Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Authors
Мещанінов, Олександр
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті подано аналіз соціально-економічних суперечностей розвитку інноваційної університетської системи освіти. При цьому можливо спиратися на різні моделі функціонування університетів. Але в умовах зміни соціально-економічних основ суспільства потрібна перехідна модель, яка б мала інноваційний та експериментальний характер і відповідала інноваційній економіці.
Description
The analysis of the social-economic contradictions of the innovation university system education development is carried out in the article. The development is possible to accomplish following different models. However a converting model is necessary during changing of social-economic society bases. The model must have innovating and experimental character and correspond to the innovating economics.
Keywords
місія університетської системи освіти, моделі функціонування університетів, місія інноваційної університетської системи освіти, інноваційні університети, освітньо-наукові програми
Citation
Мещанінов Олександр Павлович. Суперечності розвитку університету як інновацій системи освіти / Мещанінов О. П. // Наукові записки НаУКМА. - 2007. - Т. 71 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 8-15.