Компетентнісний підхід до підготовки фахівців у системі вищої освіти

Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Authors
Ягупов, В.
Свистун В.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті проаналізовано компетентнісний підхід до підготовки фахівців у системі вищої освіти, обґрунтовано зміст понять «компетенція», «компетентність», «компетентнісний підхід», з’ясовано характерні ознаки та структуру професійної компетентності фахівця з вищою освітою.
Description
The article analyzes competence approach to the training of specialists in the system of higher education. It explains the meaning of such concepts as «competence», «competence approach» and defines their peculiar features as well as structure of professional competence of the specialist with higher education.
Keywords
підготовка фахівців, система вищої освіти, компетентнісний підхід, компетенція, Дж. Равен, професійна компетентність, training of specialists, higher education, competence approach, competence, J . Raven
Citation
Ягупов В. В. Компетентнісний підхід до підготовки фахівців у системі вищої освіти / Ягупов В. В., Свистун В. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2007. - Т. 71 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 3-8.