Психологічні детермінанти особистісного зростання у подоланні конфліктних ситуацій у студентському віці

Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Authors
Пов’якель, Н.
Макарчук, Н.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Конфліктна взаємодія та шляхи її регуляції займають домінуюче місце у дослідженнях сучасної психології, педагогіки й конфліктології. Загальні положення сучасних теоретичних та методологічних аспектів базуються на виокремленні особистісного фактора в конфліктній взаємодії як основного та ключового. Психологічна детермінація як особистісний чинник конфліктної взаємодії, її виокремлення й експериментальне дослідження дозволяє більш точно визначити чинники означеної проблеми.
Description
Distinguishing and deep investigation of the conflict cooperation, it’s psychological and personal determination let us more exact research of the given problem. Applying of personal-oriental psychoprophylactic and psychocorrection provides of overcoming of the conflict situations in the interpersonal cooperation and favours of development of a person in the modern conditions of social experience.
Keywords
психологія, педагогіка, конфліктологія, психологічна детермінація, конфліктна взаємодія у студентському середовищі, подолання конфліктних ситуацій у конфліктному віці, psychology, pedagogy, conflict, psychological determination
Citation
Пов'якель Н. І. Психологічні детермінанти особистісного зростання у подоланні конфліктних ситуацій у студентському віці / Пов'якель Н. І., Макарчук Н. О. // Наукові записки НаУКМА. - 2007. - Т. 71 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 44-49.