133: Економічні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 28
 • Item
  Деякі аспекти функціонування монетарного трансмісійного механізму за умов економічної нестабільності
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Жук, Василь
  Статтю присвячено розгляду проблем, що виникають при застосуванні концепції монетарної трансмісії в умовах підвищеного ризику, пов'язаного із фінансово-економічною нестабільністю в країні. Проаналізовано перебіг економічної ситуації та застосування монетарних інструментів Національним банком України у кризові та порівняно стабільні періоди з 1998 по 2008 рік. Крім того, запропоновано оцінку рівня ефективності контролю Національного банку над макроекономічними показниками, надано рекомендації щодо підвищення ефективності грошово-кредитної політики.
 • Item
  Мотивація як чинник підвищення ефективності праці персоналу підприємства
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Зеленько, Галина; Ганжурова, Людмила
  Розкрито сутність поняття "мотивація" як основного чинника ефективної праці персоналу підприємства. Досліджено ставлення вчених різних поколінь до мотивації працівників. Розглянуто сучасні методи мотивації праці та їх вплив на результативність діяльності працівників.
 • Item
  Аналіз тенденцій розвитку ресторанного бізнесу в АР Крим
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Цьохла, Світлана; Павленко, Ірина
  Проаналізовано тенденції розвитку ресторанного бізнесу в АР Крим за останні п'ять років. Розглянуто чинники, що впливають на роботу підприємств ресторанного бізнесу регіону та України. Вивчено переваги та недоліки роботи закладів уніфікованих мереж.
 • Item
  Основні компоненти системи якісного обслуговування клієнтів банків
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Токарчук, Віктор
  У статті визначено та детально проаналізовано основні компоненти, що забезпечують якісне обслуговування клієнтів банків, а також розроблено рекомендації з запровадження стандартів щодо кожної з компонент якості та процедури їх підтримання на необхідному рівні.
 • Item
  Бухгалтерський облік – базовий інструмент державної регулювальної політики забезпечення фінансово-економічної стабільності та економічного розвитку
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Сопко, Валерія; Сопко, Василь
  Статтю присвячено розгляду бухгалтерського обліку як базового інструменту державної регулювальної політики забезпечення фінансово-економічної стабільності та економічного розвитку. Розглянуто предметну сутність бухгалтерського обліку та його побудову в управлінні економікою на економіко-правовій основі в управлінні фінансово-економічною стабільністю підприємства.
 • Item
  Сприйняття кризи: підходи та оцінка антикризової ефективності
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Шумська, Світлана
  У статті розглянуто два підходи до оцінювання суспільством сприйняття кризи: соціологічні опитування та аналіз фактичних даних. Подано результати міжнародних проектів: WIN Crisis Index ("Всесвітнього барометра фінансової кризи"), індексу антикризової ефективності (Anti-crisis effectiveness index), індексу "Глобального барометра надії та відчаю" (Global Barometer on Hope and Despair), індексу "Барометр довіри" (Trust Barometer 2012), основним завданням яких є оцінка сприйняття фінансово-економічної кризи у різних країнах світу.
 • Item
  Основні підходи до моделювання фондового ринку та реального сектора економіки
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Семко, Роман
  Фондовий ринок досить часто розглядають як рушійний елемент економіки країни, який може позитивно чи негативно впливати на реальні процеси. Аналіз взаємозв'язку цих двох категорій дає змогу краще зрозуміти природу розвитку економічної системи та оптимізувати економічну політику країни (монетарну та фіскальну) щодо реакції на зміни на ринках активів. У статті розглянуто та структуровано основні підходи щодо моделювання фондового ринку в економіці, а також проаналізовано головні досягнення та виклики в цій галузі досліджень.
 • Item
  Системний підхід до оцінки корупції в міжнародному бізнесі як фактора економічної небезпеки
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Романченко, Наталія
  У статті зроблено порівняльну характеристику підходів до оцінки корупції в міжнародному бізнесі, можливість практичного використання результатів оцінки міжнародними компаніями під час дослідження зарубіжних ринків й обґрунтуванні форм міжнародної експансії. Розглянуто необхідність багатосторонньої оцінки корупції з використанням як традиційних методів узагальненого характеру оцінки рівня корумпованості країн, так і специфічних, які ґрунтуються на аналізі управлінської практики компаній. Системний підхід до оцінки корупції сприяє забезпеченню багатовекторного впливу на тих, хто створює пропозицію хабарів, а також тих, хто висуває попит на хабарі в міжнародному масштабі.
 • Item
  Рівень використання виробничих потужностей підприємств як індикатор стану економіки
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Пугачова, Марина
  У статті розглянуто питання використання показників кон'юнктурних обстежень підприємств різних галузей для дослідження стану економіки. Зокрема, розглядаються показники, що стосуються стану завантаженості виробничих потужностей підприємств та причин, що на нього впливають.
 • Item
  Концепції "провалів ринку" та держави у галузі фінансування суспільного сектора економ
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Небрат, Вікторія
  У статті викладено основні теоретичні підходи до трактування так званих провалів ринку та держави у галузі фінансування суспільного сектора економіки. Визначено загальний напрям вирішення проблеми інституційної неспроможності чинних механізмів координації економічної взаємодії у національній економіці.
 • Item
  Modelling of health impact on inequality in transition countries
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Lukianenko, Iryna; Podvysotskiy, Yuriy
  This paper aims to evaluate the effect of health and aspects of health on income inequality. The research is motivated by data on sharp deterioration in health, combined by signifi cant increase in income inequa lity, during the early transition period in Ukraine and other CIS countries. Following mainstream literature, life expectancy is used as a proxy for health. In order to deal with reverse causality problem we employed Arellano-Bover/Blundell-Bond dynamic GMM methodology. According the estimation of the elaborated econometric model the signifi cant impact of health on income inequality has been found in transition countries, including Ukraine.
 • Item
  Пріоритети соціально-економічного розвитку України
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Кузьменко, Валерій
  У статті проаналізовано та обґрунтовано інноваційні пріоритети соціально-економічного розвитку України. Дано комплексну оцінку процесів модернізації національної економіки на шляху подолання фінансово-економічної кризи.
 • Item
  Деякі проблеми контролю за концентрацією суб'єктів природних монополій
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Кузьменко, Любов
  У статті розкрито проблемні та неврегульовані питання щодо контролю за економічною концентрацією суб'єктів природних монополій. Доведено необхідність запровадження більш прозорого та ефективного механізму здійснення державного контролю за економічною концентрацією, учасниками якої є кілька суб'єктів природних монополій, для запобігання можливим негативним наслідкам від такої концентрації.
 • Item
  Особливості незареєстрованого безробіття в Україні
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Купець, Ольга; Підперигора, Станіслав
  Статтю присвячено дослідженню особливостей незареєстрованого безробіття в Україні. Зокрема, проаналізовано зміни його обсягів у 2004–2010 рр. та порівняно структуру незареєстрованих безробітних зі структурою осіб, які перебували на обліку у державній службі зайнятості, до та після впровадження антикризових заходів у сфері зайнятості у 2009 р. Також оцінено фактори, які впливають на ймовірність реєстрації осіб у службі зайнятості, та підтверджено гіпотези, що молодь, чоловіки, незайняті особи, які проживають у столиці та у міській місцевості, довготривалі безробітні є менш схильними до реєстрації. На основі результатів аналізу запропоновано напрями вдосконалення державної політики зайнятості в Україні з урахуванням індивідуальних особливостей незайнятих осіб, які не реєструються у службі зайнятості.
 • Item
  Micro-level analysis of causality from health to individual incomes in Ukraine
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Krasnikova, Larysa; Podvysotskaya, Tamara; Osinkina, Olena
  We investigated the effect of health and aspects of health on income and implemented empirical analysis on micro-level. Ukrainian Longitudinal Monitoring Survey individual-level database is used for microlevel analysis of causality from differentials in health to differentials in monthly income. Signifi cant impact of health to income in Ukraine has been proven.
 • Item
  Use of non-deliverable forwards to hedge foreign exchange risks
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Khraban, Andrii; Kalynovskii, Oleksandr
  This article describes Non-Deliverable Forward (NDF) contracts as instruments to hedge FX exposure for the Ukrainian Government that has been issuing Eurobonds on a regular basis. Financial advantages of internal borrowing in UAH are carefully demonstrated as opposed to external borrowing during the recent years. The article shows how NDFs could have been used to hedge the FX exposure in Ukraine in 2006-9, briefl y explains the mechanism of NDF contracts, and presents the intricacies of UAH NDF pricing in 2006–2011.
 • Item
  Problems of audit materiality assessment in Ukraine: practical guides' case study
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Misyura, Olha; Ivakhnenkov, Sergiy
  The purpose of the paper is to research the theory and to study practical guidelines on the audit materiality assessment for Ukrainian practitioners. The study of the audit materiality defi nition in Ukrainian and foreign professional standards is made. The comparative case study analysis of the materiality assessment based on Ukrainian and international audit guides is performed. The weaknesses and drawbacks of Ukrainian audit guides for practitioners are revealed.
 • Item
  Розробка стратегії регіонального інноваційного розвитку в Україні: реформування освітньої сфери Одеського регіону
  (2012) Гуменна, Олександра; Коротка, Мілана
  У статті розглянуто основні підходи до побудови ефективної стратегії регіонального інноваційного розвитку, а також інструменти інноваційного розвитку, які дали змогу зарубіжним країнам досягти успіху. На прикладі Одеської області запропоновано підходи інноваційного розвитку освітньої сфери як основи розвитку знаннєвої економіки в регіоні.
 • Item
  Зародження рентних відносин та розподілу праці і трансформація економічного простору в первісному суспільстві
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Григор'єв, Геннадій
  Численні наукові видання з рентних відносин, як правило, базуються на наявних ринкових концепціях і аналізі поточної вигоди від володіння рентою та економічним простором. Ця стаття є спробою розкриття зародження рентних відносин через перехід від звичаїв народів, примітивних в економічному сенсі, зумовлених проживанням у незахищеному природному середовищі, до початку суспільно-економічних традицій, які призводять до розшарування суспільства та появи серед інших рентних відносин.
 • Item
  Процентна політика в системі грошово-кредитного регулювання в Україні
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Глущенко, Світлана; Пласконіс, Назарій
  У статті узагальнено особливості грошово-кредитного регулювання в Україні і запропоновано шляхи підвищення ролі та дієвості процентного каналу для активізації кредитного фінансування української економіки.