133: Економічні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 28
 • Item
  Деякі аспекти функціонування монетарного трансмісійного механізму за умов економічної нестабільності
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Zhuk, Vasyl
  Статтю присвячено розгляду проблем, що виникають при застосуванні концепції монетарної трансмісії в умовах підвищеного ризику, пов'язаного із фінансово-економічною нестабільністю в країні. Проаналізовано перебіг економічної ситуації та застосування монетарних інструментів Національним банком України у кризові та порівняно стабільні періоди з 1998 по 2008 рік. Крім того, запропоновано оцінку рівня ефективності контролю Національного банку над макроекономічними показниками, надано рекомендації щодо підвищення ефективності грошово-кредитної політики.
 • Item
  Мотивація як чинник підвищення ефективності праці персоналу підприємства
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Зеленько, Галина; Ганжурова, Людмила
  Розкрито сутність поняття "мотивація" як основного чинника ефективної праці персоналу підприємства. Досліджено ставлення вчених різних поколінь до мотивації працівників. Розглянуто сучасні методи мотивації праці та їх вплив на результативність діяльності працівників.
 • Item
  Аналіз тенденцій розвитку ресторанного бізнесу в АР Крим
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Цьохла, Світлана; Павленко, Ірина
  Проаналізовано тенденції розвитку ресторанного бізнесу в АР Крим за останні п'ять років. Розглянуто чинники, що впливають на роботу підприємств ресторанного бізнесу регіону та України. Вивчено переваги та недоліки роботи закладів уніфікованих мереж.
 • Item
  Основні компоненти системи якісного обслуговування клієнтів банків
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Токарчук, Віктор
  У статті визначено та детально проаналізовано основні компоненти, що забезпечують якісне обслуговування клієнтів банків, а також розроблено рекомендації з запровадження стандартів щодо кожної з компонент якості та процедури їх підтримання на необхідному рівні.
 • Item
  Бухгалтерський облік – базовий інструмент державної регулювальної політики забезпечення фінансово-економічної стабільності та економічного розвитку
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Сопко, Валерія; Сопко, Василь
  Статтю присвячено розгляду бухгалтерського обліку як базового інструменту державної регулювальної політики забезпечення фінансово-економічної стабільності та економічного розвитку. Розглянуто предметну сутність бухгалтерського обліку та його побудову в управлінні економікою на економіко-правовій основі в управлінні фінансово-економічною стабільністю підприємства.