Use of non-deliverable forwards to hedge foreign exchange risks

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Authors
Khraban, Andrii
Kalynovskii, Oleksandr
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ВПЦ НаУКМА
Abstract
This article describes Non-Deliverable Forward (NDF) contracts as instruments to hedge FX exposure for the Ukrainian Government that has been issuing Eurobonds on a regular basis. Financial advantages of internal borrowing in UAH are carefully demonstrated as opposed to external borrowing during the recent years. The article shows how NDFs could have been used to hedge the FX exposure in Ukraine in 2006-9, briefl y explains the mechanism of NDF contracts, and presents the intricacies of UAH NDF pricing in 2006–2011.
Description
У статті описано форвардний контракт без поставки (NDF) як можливий інструмент для хеджування валютних ризиків українським урядом, який випускав єврооблігації на регулярній основі. Продемонстровано фінансові переваги позик на внутрішньому ринку в гривні, на відміну від зовнішніх запозичень, що здійснювалися протягом кількох останніх років. Показано, як NDF можна було б використовувати для хеджування валютних ризиків в Україні у 2006–2009 рр., коротко пояснює механізм роботи NDF контрактів, а також досліджує ціноутворення на гривневі NDF у 2006–2011 роках.
Keywords
Non-Deliverable Forward contracts (NDFs), hedging FX exposure, currency risks, derivative markets, Ukrainian public debt, non-convertible currency, settlement currency, prevailing spot (fixing) rate, NDF risk premium, форвардний контракт без поставки (NDF), хеджування валютних ризиків, ринки похідних фінансових інструментів (деривативів), неконвертовані валюти, валюта розрахунків, переважаючий на ринку спотовий курс, премія за ризик у NDF
Citation
Khraban A. Use of non-deliverable forwards to hedge foreign exchange risks / Khraban A., Kalynovskii O. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 133: Економічні науки. - С. 131-138.