Розробка стратегії регіонального інноваційного розвитку в Україні: реформування освітньої сфери Одеського регіону

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Authors
Гуменна, Олександра
Коротка, Мілана
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті розглянуто основні підходи до побудови ефективної стратегії регіонального інноваційного розвитку, а також інструменти інноваційного розвитку, які дали змогу зарубіжним країнам досягти успіху. На прикладі Одеської області запропоновано підходи інноваційного розвитку освітньої сфери як основи розвитку знаннєвої економіки в регіоні.
Description
The article is dedicated to the main approaches for an effective strategy of regional innovative strategy development. The article presents tools of innovative strategy, which created incentives for foreign countries. An article includes recommendations concerning the innovative development of educational fi eld in Odessa region as a bases of knowledge economy development in the region.
Keywords
інноваційний розвиток, регіональна політика, інноваційні кластери, конкурентоспроможність, innovative development, regional politics, innovation clusters, competability, national innovative system
Citation
Гуменна О. В. Розробка стратегії регіонального інноваційного розвитку в Україні: реформування освітньої сфери Одеського регіону / Гуменна О. В., Коротка М. А. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 133: Економічні науки. - С. 39-43.