Зародження рентних відносин та розподілу праці і трансформація економічного простору в первісному суспільстві

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Authors
Григор'єв, Геннадій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ВПЦ НаУКМА
Abstract
Численні наукові видання з рентних відносин, як правило, базуються на наявних ринкових концепціях і аналізі поточної вигоди від володіння рентою та економічним простором. Ця стаття є спробою розкриття зародження рентних відносин через перехід від звичаїв народів, примітивних в економічному сенсі, зумовлених проживанням у незахищеному природному середовищі, до початку суспільно-економічних традицій, які призводять до розшарування суспільства та появи серед інших рентних відносин.
Description
The numerous scientifi c publications on rent issues are based mainly on existing market concepts and analysis of rent as well as economic space possession short – term benefi t. This article is an attempt to disclose the origin of the rental relations via the transition from peoples that are primitive in economic sense, caused by living in unprotected natural environment, to the socio-economic traditions that lead to the stratifi cation of society and the emergence, among others, rent relations.
Keywords
рентні відносини, економічний простір, первісне суспільство, розподіл праці, кооперація праці, rental relations, economic space, primitive society, division of labor, labor cooperation
Citation
Григор'єв Г. С. Зародження рентних відносин та розподілу праці і трансформація економічного простору в первісному суспільстві / Григор'єв Г. С. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 133: Економічні науки. - С. 43-48.