Основні підходи до моделювання фондового ринку та реального сектора економіки

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Authors
Семко, Роман
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ВПЦ НаУКМА
Abstract
Фондовий ринок досить часто розглядають як рушійний елемент економіки країни, який може позитивно чи негативно впливати на реальні процеси. Аналіз взаємозв'язку цих двох категорій дає змогу краще зрозуміти природу розвитку економічної системи та оптимізувати економічну політику країни (монетарну та фіскальну) щодо реакції на зміни на ринках активів. У статті розглянуто та структуровано основні підходи щодо моделювання фондового ринку в економіці, а також проаналізовано головні досягнення та виклики в цій галузі досліджень.
Description
Stock market is often viewed as the driving element of the economy that can positively or negatively affect the real processes. Analysis of the relationship between these two categories allows better understand the nature of the economic system and optimize the country’s economic policy (monetary and fi scal) to respond to changes in assets market. This work aims to structure the main approaches to modeling stock market in the economy and briefl y describes the main achievements and challenges in this area of research.
Keywords
динамічна стохастична модель загальної рівноваги, фондовий ринок, векторна авторегресійна модель, монетарна політика, dynamic stochastic general equilibrium model, stock market, vector autoregressive model, monetary policy
Citation
Семко Р. Б. Основні підходи до моделювання фондового ринку та реального сектора економіки / Семко Р. Б. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 133: Економічні науки. - С. 11-115.