Сприйняття кризи: підходи та оцінка антикризової ефективності

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Authors
Шумська, Світлана
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ВПЦ НаУКМА
Abstract
У статті розглянуто два підходи до оцінювання суспільством сприйняття кризи: соціологічні опитування та аналіз фактичних даних. Подано результати міжнародних проектів: WIN Crisis Index ("Всесвітнього барометра фінансової кризи"), індексу антикризової ефективності (Anti-crisis effectiveness index), індексу "Глобального барометра надії та відчаю" (Global Barometer on Hope and Despair), індексу "Барометр довіри" (Trust Barometer 2012), основним завданням яких є оцінка сприйняття фінансово-економічної кризи у різних країнах світу.
Description
In the article two going is considered near the evaluation of perception of crisis society: sociological questioning and analysis of actual data. The results of international projects are presented: WIN Crisis Index ("World barometer of fi nancial crisis"), Anti-crisis of effectiveness index, index "Global Barometer on Hope and Despair", index "Trust Barometer 2012", the basic task of which is an estimation of perception of crisis in the different countries of the world.
Keywords
індекс кризи, антикризова ефективність, рівень довіри, index of crisis, anti-crisis effectiveness, level of trust
Citation
Шумська С. С. Сприйняття кризи: підходи та оцінка антикризової ефективності / Шумська С. С. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 133: Економічні науки. - С. 144-149.