Системний підхід до оцінки корупції в міжнародному бізнесі як фактора економічної небезпеки

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Authors
Романченко, Наталія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ВПЦ НаУКМА
Abstract
У статті зроблено порівняльну характеристику підходів до оцінки корупції в міжнародному бізнесі, можливість практичного використання результатів оцінки міжнародними компаніями під час дослідження зарубіжних ринків й обґрунтуванні форм міжнародної експансії. Розглянуто необхідність багатосторонньої оцінки корупції з використанням як традиційних методів узагальненого характеру оцінки рівня корумпованості країн, так і специфічних, які ґрунтуються на аналізі управлінської практики компаній. Системний підхід до оцінки корупції сприяє забезпеченню багатовекторного впливу на тих, хто створює пропозицію хабарів, а також тих, хто висуває попит на хабарі в міжнародному масштабі.
Description
The article is a comparative characteristic approaches to koruptsiyiyi in international business, the possibility of practical use of evaluation fi ndings by international companies in the study of foreign markets and justifi cation forms of international expansion. Consider the need for a multilateral assessment of corruption using both traditional methods of generalizing character assessment of korumpovnosti countries and specific, based on analysis of management practices of companies. A systematic approach to assessing corruption enhanced Multivector impact on those who create offer bribes and those who makes the demand for bribes internationally.
Keywords
корупція, міжнародний бізнес, міжнародна компанія, індекс сприйняття корупції, індекс платників хабарів, антикорупційні заходи, рівні антикорупційної боротьби, corruption, international business, international business, international company, index of corruption perception index of payers of bribes, corruption measures, levels of anti-corruption struggle
Citation
Романченко Н. В. Системний підхід до оцінки корупції в міжнародному бізнесі як фактора економічної небезпеки / Романченко Н. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 133: Економічні науки. - С. 106-111.