135: Соціологічні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 10
 • Item
  Вживання алкоголю матір'ю як важливий фактор ризику раннього початку пиття підлітками
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Григорчук, Данило; Шкіряк-Нижник, Зореслава; Звінчук, Олександр; Числовська, Наталія; Антипкін, Юрій; Андрєєва, Тетяна; Якунчикова, Олена
  Метою дослідження є визначення зв'язків між вживанням алкоголю матір'ю у різні етапи її життя і вживанням алкоголю підлітком. Використано дані, отримані у лонгітюдному дослідженні когорти жінок та їхніх дітей з моменту настання вагітності. За допомогою багатофакторної регресії показано, що вживання алкоголю матір'ю до вагітності пов'язано з підвищеним ризиком раннього початку вживання алкоголю підлітком. У матерів, що вживали алкоголь під час перших трьох місяців вагітності, підлітки з більшою імовірністю дали стверджувальну відповідь про вживання алкоголю протягом останніх 30 днів. Однак найбільш вагомою детермінантою вживання алкоголю підлітком є пиття матері зараз.
 • Item
  Поведінка як можливий посередник зв'язку між соціальним статусом та станом здоров'я: (на прикладі ВІЛ-інфекції серед жінок комерційного сексу)
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Андрєєва, Тетяна
  Метою дослідження було оцінити, якою мірою поведінкові фактори пояснюють соціальну нерівність у стані здоров’я. Застосовано дані щодо жінок комерційного сексу, залучених у програму "Втручання силами рівних". Проведений аналіз емпіричного матеріалу засвідчив, що поведінкові фактори можуть пояснити принаймні половину відмінностей стану здоров’я за освітою.
 • Item
  ЛГБТ сім'ї в Україні: відтворення патріархату чи альтернатива владному дискурсу?
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Марценюк, Тамара
  У статті досліджено особливості гендерних (сімейних) ролей у приватних відносинах ЛГБТ (лесбійки, геї, бісексуали, трансгендери) пар, ставлення до інституту сім’ї та його певних складових (шлюб і батьківство). Охарактеризовано патріархальні та егалітарні аспекти гендерних ролей, суттєва складова яких – організація домашнього побуту, уявлення про власну сім’ю.
 • Item
  Актуальні проблеми, завдання і перспективи розвитку сучасної соціальної реклами
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Артикуца, Сергій
  На основі аналізу стану вивчення соціальної реклами у сучасних наукових дослідженнях автор визначає коло актуальних проблем, завдань і перспективних напрямів розвитку цього соціального інституту.
 • Item
  Соціальний капітал як чинник входження до студентської колегії НаУКМА
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Костюченко, Тетяна; Розискул, Максим
  Проаналізовано роль соціального капіталу команди, що перемогла на виборах до Студентської колегії НаУКМА. Виявлено, які типи зв'язків кожного з членів виборчого блоку допомогли перемогти; з'ясовано найважливіші характеристики, які відрізняють мережу блоку-переможця від конкурентів.