Стратифікація населення України згідно з оцінками нерівності

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Authors
Домаранська, Анна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ВПЦ НаУКМА
Abstract
У статті запропоновано методику конструювання стратифікованої класифікації. Емпіричною основою є первинна інформація, одержана в рамках виконання в Україні Міжнародної програми соціального дослідження. Спочатку відбираються змінні, які характеризують ситуацію нерівності в різних сферах соціального життя. За допомогою факторного аналізу перелік скорочують до десяти факторів. Використовуючи рівняння множинної регресії розраховують ознаку, що класифікує рес- пондентів. У результаті отримана класифікація складається з чотирьох типів уявлень про нерівність. І насамкінець, охарактеризовано соціально-демографічні профілі одержаних класів оцінок.
Description
The paper presents the methodology of construction of stratifi ed classification. The data of ISSP Inequality module have been used. First, the variables, which characterize inequality situations in various areas of social life situations are selected and the list are reduced by factor analysis. The classifi ed indication is calculated by multiple linear regression equation. As a result the constructed classification consists of four types. Finally, socio-demographic profiles derived classes of evaluations are characterized.
Keywords
соціальна нерівність, соціальна стратифікація, стратифікована класифікація, social inequality, social stratification, social structure, stratified classification
Citation
Домаранська А. О. Стратифікація населення України згідно з оцінками нерівності / Домаранська А. О. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 135 : Соціологічні науки. - С. 14-18.