Соціальне включення як вимір розвитку суспільства: постановка проблеми

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Authors
Савельєв, Юрій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ВПЦ НаУКМА
Abstract
У контексті проблем українського суспільства критикується сучасна неоліберальна інтерпретація розвитку як тріади "економічне зростання – добробут населення – задоволення життям", що є поширеною у теоретичному і політичному дискурсі. Зазначено деякі евристичні можливості й суперечності соціологічних теорій суспільного розвитку і суспільства модерну. Запропоновано розглядати соціальне включення як вимір модерну і суспільного розвитку, сформульовано вихідні питання для подальшого дослідження.
Description
The paper discloses limitations of the dominant in political and scientific discourse neoliberal interpretation of development as a triad economic growth – well-being – life satisfaction in the context of contemporary Ukrainian society. Heuristic capacity and contradictions of sociological theories of social development and modern society are demonstrated. It is argued that social inclusion should be considered a dimension of social development and modern society. Research questions for future studies are suggested.
Keywords
розвиток, соціальне включення, суспільство модерну, development, social inclusion, modern society
Citation
Савельєв Ю. Б. Соціальне включення як вимір розвитку суспільства: постановка проблеми / Савельєв Ю. Б. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 135: Соціологічні науки. - С. 25-33.