Актуальні проблеми, завдання і перспективи розвитку сучасної соціальної реклами

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Authors
Артикуца, Сергій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ВПЦ НаУКМА
Abstract
На основі аналізу стану вивчення соціальної реклами у сучасних наукових дослідженнях автор визначає коло актуальних проблем, завдань і перспективних напрямів розвитку цього соціального інституту.
Description
Based on the analysis of the study of social advertising in modern research, the author defines the range of current issues, challenges and future directions of this social institution.
Keywords
соціальна реклама, реклама як соціальний інститут, соціальна реклама як об’єкт досліджень, актуальні проблеми і завдання сучасної соціальної реклами, стан і перспективи розвитку соціальної реклами в Україні, social advertising, advertising as a social institution, social advertising as an object of research, current problems and tasks of the modern social advertisement, status and prospects of social advertising in Ukraine
Citation
Артикуца С. С. Актуальні проблеми, завдання і перспективи розвитку сучасної соціальної реклами / Артикуца С. С. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 135: Соціологічні науки. - С. 44-49.