Вип. 61. Літературознавчі студії

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 14
 • Item
  Жанрова природа пригодницької прози як елементу популярної літератури: пролегомени до дослідження ідеологічних та дидактичних аспектів у творах жанру
  (2015) Семенова, Дар'я
  The article considers the genre of adventure story within the system of popular fiction. Rather than treating adventure as an imitation of fine literature, this approach understands this genre as that formed by two of its characteristics – being highly conventional (and oriented towards escapism. Further on, the article considers the ways in which these features help the adventure genre fulfill ideological and didactic functions – namely, teach about the place and the mission of the “in-group” in the world, about the oppositions between “Us” and “Them”. Finally, an example of such ideological messages is considered – the adventure stories in their “classical” form bolstering the ideology of European imperialism in the 19th – early 20th c., as well as a number of “formulas” within the genre supporting different aspects of this ideology.
 • Item
  Urban Space in the Story "Solid Objects" by Virginia Woolf
  (2015) Romantsova, Bogdana
  У статті розглянуто концепцію міського хронотопу в оповіданні Вірджинії Вулф «Реальні пред- мети». Автор статті стверджує, що міський хронотоп втілено за допомогою мотиву колекціону- вання різних предметів головним героєм. Кожен елемент цієї колекції репрезентує окремий міський локус, і разом вони втілюють ідеальний міський простір. Крім того, колекціонування постає як метафора процесу письменницької творчості.
 • Item
  Пейзаж і національна ідентичність в іспанській літературі доби модернізму
  (2015) Пронкевич, Олександр
  У статті описано текстуальні стратегії, якими послуговуються іспанські письменники доби модернізму, для встановлення культурної гегемонії кастильського пейзажу, за яким намагаються закріпити роль абсолютного репрезентанта "іспанськості". До таких стратегій належать 1) "натуралізація" ототожнення Іспанії з ландшафтами Кастилії і 2) маніпулювання з образністю плоскогір’я. Обидві стратегії породжені іспанськими націотворчими елітами, які намагаються виховати у своїх співгромадян специфічний іспанський спосіб дивитися на світ.
 • Item
  Активна роль людини в історії в контексті творчості Ф. Моріака та європейського християнського відродження
  (2015) Польщак, Анелія
  Статтю присвячено дослідженню відображення переконання у важливості активної ролі людини в історії у творчості Нобелівського лауреата Ф. Моріака в контексті "католицького відродження" у Франції та європейського християнського відродження, зокрема творах Ш. Пегі та І. Во. Така позиція має одним зі своїх важливих джерел модерністський підхід, яскраво виражений, зокрема, у філософії П. Тейяра де Шардена, який жив приблизно в одну епоху з письменником і мав на нього вплив. Для Ф. Моріака, як і для Ш. Пегі, важливою бачиться роль людини в історії через побудову світу на засадах справедливості та істинної свободи. Разом з тим перед Нобелівським лауреатом часом постає необхідність відстоювання самого сенсу конструктивної діяльності людини на противагу макіавеллістським руйнівним прагненням, що також простежується у творчості І. Во як репрезентанта християнського відродження в Європі.
 • Item
  Лекція Василя Маслова "Есенин Сергей Александрович" (Прилуки, 1927)
  (2015) Пашко, Оксана
  Уперше публікується лекція відомого українського філолога Василя Івановича Маслова (1884–1959) "Есенин Сергей Александрович", яку було прочитано у квітні 1927 р. у м. Прилуки в приміщенні Прилуцького педтехнікуму. У вступній статті та коментарях наводяться численні згадки про літературні вечори, лекції, доповіді, присвячені С. Єсеніну, які відбулися в Україні у 1926–1927 рр.