Вип. 61. Літературознавчі студії

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 14 of 14
 • Item
  Жанрова природа пригодницької прози як елементу популярної літератури: пролегомени до дослідження ідеологічних та дидактичних аспектів у творах жанру
  (2015) Семенова, Дар'я
  The article considers the genre of adventure story within the system of popular fiction. Rather than treating adventure as an imitation of fine literature, this approach understands this genre as that formed by two of its characteristics – being highly conventional (and oriented towards escapism. Further on, the article considers the ways in which these features help the adventure genre fulfill ideological and didactic functions – namely, teach about the place and the mission of the “in-group” in the world, about the oppositions between “Us” and “Them”. Finally, an example of such ideological messages is considered – the adventure stories in their “classical” form bolstering the ideology of European imperialism in the 19th – early 20th c., as well as a number of “formulas” within the genre supporting different aspects of this ideology.
 • Item
  Urban Space in the Story "Solid Objects" by Virginia Woolf
  (2015) Romantsova, Bogdana
  У статті розглянуто концепцію міського хронотопу в оповіданні Вірджинії Вулф «Реальні пред- мети». Автор статті стверджує, що міський хронотоп втілено за допомогою мотиву колекціону- вання різних предметів головним героєм. Кожен елемент цієї колекції репрезентує окремий міський локус, і разом вони втілюють ідеальний міський простір. Крім того, колекціонування постає як метафора процесу письменницької творчості.
 • Item
  Пейзаж і національна ідентичність в іспанській літературі доби модернізму
  (2015) Пронкевич, Олександр
  У статті описано текстуальні стратегії, якими послуговуються іспанські письменники доби модернізму, для встановлення культурної гегемонії кастильського пейзажу, за яким намагаються закріпити роль абсолютного репрезентанта "іспанськості". До таких стратегій належать 1) "натуралізація" ототожнення Іспанії з ландшафтами Кастилії і 2) маніпулювання з образністю плоскогір’я. Обидві стратегії породжені іспанськими націотворчими елітами, які намагаються виховати у своїх співгромадян специфічний іспанський спосіб дивитися на світ.
 • Item
  Активна роль людини в історії в контексті творчості Ф. Моріака та європейського християнського відродження
  (2015) Польщак, Анелія
  Статтю присвячено дослідженню відображення переконання у важливості активної ролі людини в історії у творчості Нобелівського лауреата Ф. Моріака в контексті "католицького відродження" у Франції та європейського християнського відродження, зокрема творах Ш. Пегі та І. Во. Така позиція має одним зі своїх важливих джерел модерністський підхід, яскраво виражений, зокрема, у філософії П. Тейяра де Шардена, який жив приблизно в одну епоху з письменником і мав на нього вплив. Для Ф. Моріака, як і для Ш. Пегі, важливою бачиться роль людини в історії через побудову світу на засадах справедливості та істинної свободи. Разом з тим перед Нобелівським лауреатом часом постає необхідність відстоювання самого сенсу конструктивної діяльності людини на противагу макіавеллістським руйнівним прагненням, що також простежується у творчості І. Во як репрезентанта християнського відродження в Європі.
 • Item
  Лекція Василя Маслова "Есенин Сергей Александрович" (Прилуки, 1927)
  (2015) Пашко, Оксана
  Уперше публікується лекція відомого українського філолога Василя Івановича Маслова (1884–1959) "Есенин Сергей Александрович", яку було прочитано у квітні 1927 р. у м. Прилуки в приміщенні Прилуцького педтехнікуму. У вступній статті та коментарях наводяться численні згадки про літературні вечори, лекції, доповіді, присвячені С. Єсеніну, які відбулися в Україні у 1926–1927 рр.
 • Item
  Взаємодія вторинних моделювальних систем : проблеми термінотворення
  (2015) Жодані, Ірина
  У статті здійснено аналіз термінології на позначення явища взаємодії різних видів мистецтва та нових технологій. Авторка описує основні причини появи нових термінів, розглядає походження кожного слова, особливості вживання та пропонує свої варіанти їх використання.
 • Item
  Мотив сходження героя в "Небі новому" Іоаникія Галятовського
  (2015) Дубина, Ольга
  У статті здійснено спробу аналізу мотиву сходження героя у збірці оповідань про богородичні чудеса «Небо новоє» Іоаникія Галятовського. Цей мотив утілюється в чотирьох варіаціях, кожна з яких представлена окремою групою образів, зосереджених навколо топосів гори, саду, печери, горна, та відображає духовний шлях людини назустріч божественній благодаті, любові і мудрості, джерелом котрої в тексті повсякчас виступає Діва Марія. Особливу увагу приділено символічному образу «ліствиці мудрості» і топосу замкненого саду.
 • Item
  Концепт двійництва-віддзеркалення в ліриці Григорія Чубая
  (2015) Борисюк, Ірина
  У статті проаналізовано концепт двійництва-віддзеркалення, що пов’язаний зі здатністю видимої матерії до самокопіювання. Світ у Чубаєвій поезії постає внаслідок взаємодії видимого (ілюзорного) і невидимого; що більше, внаслідок розбіжності між "нарочито існуючою" матерією і важкоосяжною суттю. У символічній системі Чубаєвої поезії варто розрізняти концепти ілюзії (маски, відображення), що заступає сенс, подвоюючи його, й сліду, що вказує на відсутній сенс.
 • Item
  "Невже тільки вічно незрячий блажен?"
  (2015) Агеєва, Віра
  Статтю присвячено аналізу "Сліпців" Миколи Бажана – унікальної поеми, де антитрадиціоналізм, розвінчування святощів, неспіввідносних із новими актами історичного дійства, явлені з послідовністю, на яку ніхто подоти не одважувався. "Сліпці", цей лист із прірви національної поразки, з відчайної безвиході зацькованого й приреченого художника, утверджують єдино можливий у такій ситуації вибір, право не прийняти накинену непереборними обставинами роль жертви, мученика й плакальника, здатність і готовність іти проти течії. Якраз такий вибір дає надію на свободу. Навіть осліплений і покинений на вибоїстому роздоріжжі все ж повинен, хай і навпомацки, "намацувати тропи". "Сліпці" демонструють і в тодішній Бажановій творчості, і в усій вітчизняній літературі двадцятих років настанову на утвердження сили, спротиву, боротьби, пристрасно дискутованого тоді активного романтизму (чи, за Хвильовим, романтики вітаїзму), який підносив вольове начало і діяльного, цілеспрямованого персонажа.
 • Item
  Жінка і війна в кіноповісті Олександра Довженка "Україна в огні"
  (2015) Щур, Оксана
  The article is dedicated to the analyses of women types in Ukrainian military fiction prose (1940s). Gender studies and feminist criticism are methodologies which help in description and deconstruction of traditional patriarchal stereotypes and Soviet ideological position on the material of Soviet fiction, e. g. Oleksandr Dovzhenko’s classical script “Ukraine in Fire”.
 • Item
  Карнавальний комізм як компонент поетики літературного та кінотексту Олександра Довженка
  (2015) Семків, Ростислав
  У статті проведено аналіз бурлескних елементів у літературних на кінотекстах Олександра Довженка. Услід розмежуванню карнавального та сатиричного бурлеску зроблено висновок про переважання першого в художній системі автора; також проаналізовано варіації карнавального бурлеску, зокрема "темний" бурлеск.
 • Item
  Надія на літературу
  (2015) Іванова, Н. С.
  The essay observes one of the most interesting dilemmas of Olexander Dovzhenko’s creative vision: cinema vs literature. Through the analysis of numerous excerpts from the master’s “The Diary Notes” we argue that literature and literary style often dominate there the language of cinema. We also pay attention to the doubt of the great director in whether he chose “a proper” profession and what the main work of his life should be: a movie or an epic novel.
 • Item
  Збірник "Звенигора" (Київ : ВУФКУ, 1928)
  (2015) Брюховецька, Лариса
  Публікація збірника «Звенигора», куди ввійшли лібрето, статті, рецензії на кінофільм Олексан- дра Довженка «Звенигора». Збірник попри свою соціологізованість є частиною хрестоматії текстів про українське кіно, оскільки в ньому аналізується його етапна робота.
 • Item
  "Звенигора": оволодіння історичним часом
  (2015) Брюховецька, Лариса
  This article is dedicated to the one of the most famous Ukrainian film of “Executed Renaissance” (Rozstrilyane Vidrodzennya) epoch – “Zvenyhora” (1927). Historical-cultural context of the film creation, critical reception in the periodicals of 1920th were reconstructed in this research; author explores variety of questions, related to O. Dovzhenko’s art and fate of artist in the totalitarian epoch.