Концепт двійництва-віддзеркалення в ліриці Григорія Чубая

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Authors
Борисюк, Ірина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті проаналізовано концепт двійництва-віддзеркалення, що пов’язаний зі здатністю видимої матерії до самокопіювання. Світ у Чубаєвій поезії постає внаслідок взаємодії видимого (ілюзорного) і невидимого; що більше, внаслідок розбіжності між "нарочито існуючою" матерією і важкоосяжною суттю. У символічній системі Чубаєвої поезії варто розрізняти концепти ілюзії (маски, відображення), що заступає сенс, подвоюючи його, й сліду, що вказує на відсутній сенс.
In the article, the concept of doubling (reflection), which is connected with the feature of visible substance to copy itself, is analyzed. The world in Chubay’s poetry is a result of interaction between visible (illusive) and invisible and, what is more, the result of divergence between "expressly existing" substance and elusive sense. In the symbolic system of Chubay’s poetry the concept of an illusion (mask, reflection) obscuring the sense by doubling it and the concept of a sign indicating the missing sense are differentiated.
Description
Keywords
Григорій Чубай, подвоєння, відображення, слід, маска, стаття, Hryhoriy Chubay, doubling, reflection, sign, mask, article
Citation
Борисюк І. В. Концепт двійництва-віддзеркалення в ліриці Григорія Чубая / Борисюк І. В. // Магістеріум. - 2015. - Вип. 61 : Літературознавчі студії . - С. 66-74.