072 Фінанси, банківська справа та страхування

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 50
 • Item
  Адаптація європейських стандартів платоспроможності страховиків до України
  (2022) Ткаченко, Дарина; Бридун, Євгеній
  Метою дослідження є узагальнити теоретичні та методичні засади та розробити практичні рекомендації щодо оцінювання платоспроможності страховиків в країнах ЄС та в Україні. В даній магістерській роботі розглянуто історію становлення страхового ринку України і історію системи контролю фінансової системи України. Проаналізовано українське законодавство в частині вимог щодо платоспроможності страховиків, обґрунтована необхідність оцінки платоспроможності страхових компаній для аналізу їхньої фінансової стійкості та ефективності страхової діяльності з боку держави. Розглядається світовий досвід здійснення контролю за фінансовою діяльністю страхових організацій, насамперед європейський досвід - Solvency II у порівнянні з українським. Зроблені висновки щодо можливості імплементації європейських стандартів до страховиків України.
 • Item
  Оптимізація фінансової системи підприємств сфери послуг
  (2022) Суровець, Вікторія; Долінський, Леонід
  Метою дослідження є поглиблення теоретико-методологічних основ, розроблення рекомендацій щодо підвищення ефективності функціонування фінансової системи підприємств сфери послуг за умов зростання конкуренції.
 • Item
  Трансмісійний механізм в умовах зміни монетарного режиму
  (2022) Пискун, Ярослав; Токарчук, Тарас
  Мета дослідження полягає у визначенні впливу зміни монетарного режиму на трансмісійний механізм в Україні після 2014-го року.
 • Item
  Інвестиційна діяльність комерційних банків на ринку державних боргових цінних паперів
  (2022) Назаренко, Вікторія; Долінський, Леонід
  Метою роботи є розкриття та удосконалення теоретико-методичних (методологічних) та практичних рекомендацій щодо інвестиційної діяльності комерційних банків на ринку державних боргових цінних паперів.
 • Item
  Рівень корупційної діяльності та вплив фінансових та соціально-економічних факторів на нього в умовах глобалізації
  (2022) Любченко, Дарія; Лук’яненко, Ірина
  Магістерська робота присвячена дослідженню питання корупції та антикорупційної політики, впливу фінансових та соціально-економічних факторів на її рівень в умовах глобалізації. Метою дослідження є розкриття та удосконалення теоретико-методичних засад та практичних рекомендацій щодо виявлення та оцінювання факторів впливу на рівень корупційної діяльності в країнах світу.