Вип. 08. Літературознавчі студії

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 14
 • Item
  Жіночий простір
  (2002) Агеєва, Віра
  У статті йдеться про розширення праметрів "жіночого простору" в модерній літературі, про вихід жінки за межі переважно приватних, домашніх просторових координат. У творчості Лесі Українки, О. Кобилянської, Л. Старицької-Черняхівської, І. Вільде розглядаються проблеми табуйованих локусів, протиставлення інтер'єру та екстер'єру, зняття в модерній літературі традиційної ієрархії "чоловічого" та "жіночого" топосів.
 • Item
  Новелістика Василя Стефаника: проблема модернізації наративу
  (2002) Дробот, Ірина
  У статті авторка робить спробу окреслити шляхи розвитку наративних моделей та конструкцій прози раннього українського модернізму, зосереджуючись на творчості Василя Стефаника. На прикладі однієї з найвідоміших новел письменника - "Басараби" - детально досліджуються моделі побудови якісно нового типу поетики, що вирізнився на зламі століть і згодом дістав назви експресіоністичної.
 • Item
  Божевілля у творах Лесі Українки і В. Домонтовича: між істиною та її релятивністю
  (2002) Щітка, Любов
  У статті порівнюється трактування психічної хвороби в оповіданнях двох письменників. Вибір творів для аналізу обумовлений схожістю сюжетів. Авторка доходить висновку, що божевілля, незважаючи на значну подібність художньої інтерпретації, відіграє принципово відмінну смислову роль: в оповіданні Лесі Українки "Місто смутку" воно трактується як істина про людську природу й світ, для В. Домонтовича (оповідання "Емальована миска") божевілля служить відправною точкою авторської іронії.
 • Item
  Історична "правда" як літературна фікція (спогади Бориса Антоненка-Давидовича "На шляхах і роздоріжжях")
  (2002) Яковенко, Сергій
  На прикладі спогадів Б. Антоненка-Давидовича робиться спроба аналізу мемуарного тексту як практики художнього типу. Літературний вимисел виявляється основним організуючим чинником спогадів, а також єдиним джерелом внутрішньої правдивості слова.
 • Item
  Літературно-критичні студії М. Зерова 1920-х років: засади європеїзму
  (2002) Белова, Юлія; Лисий, Іван
  Стаття є спробою узагальнити досвід М. Зерова - літературного критика. Увага авторів зосереджена на реалізації ним актуальної і нині в Україні засади європеїзму, на тому, який кут зору на літературні явища і процеси задавав цей принцип, на які критерії оцінювання орієнтував, до яких методів спонукав звертатися.