Олександр Хашдеу - дослідник спадщини Григорія Сковороди

Loading...
Thumbnail Image
Date
2002
Authors
Ласло-Куцюк, Магдалена
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті аналізується внесок в українську науку О. Хашдеу, одного з перших видавців і дослідників творчості Григорія Сковороди. Візія О. Хашдеу особистості українського філософа та інтерпретація його творів відбувалася в межах романтичної парадигми. Версія О. Хашдеу, члена харківського гуртка романтиків, стала, за визначенням авторки статті, прикладом романтичного суб'єктивізму в питаннях культурної спадщини.
In this article M.Laslo-Kutiuk analyses the contribution into Ukrainian science of O.Khashdeu, one of the first publishers and researches of Hrygoriy Skovoroda's creative work. O.Khashdeu's vision of the personality of the Ukrainian philosopher and interpretation of his works were carried out within the romantic paradigm. The version by O.Khashdeu, a member of Kharkiv group of romantics, became, according to the author of this article, an example of romantic subjectivism in the issues of cultural heritage.
Description
Keywords
філософ, Григорій Сковорода, романтична парадигма, творчість, Хашдеу О., стаття
Citation
Ласло-Куцюк М. А. Олександр Хашдеу - дослідник спадщини Григорія Сковороди / М. Ласло-Куцюк // Маґістеріум. Вип. 8. Літературознавчі студії / редкол.: Моренець В. П. (голова) та ін. ; Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Київ : Стилос, 2002. - С. 55-62.