Іпостась Володимира Святого в українських рукописних житіях XVII-XVIII ст.

Loading...
Thumbnail Image
Date
2002
Authors
Павленко, Ганна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті простежується процес засвоєння й трансформації українською агіографічною прозою XVII-XVIII cт. середньовічної (з перевагою літописного варіанту) "двопланової" моделі образу Володимира Святого. Матеріалом дослідження обрано переважно житія Володимира XVII-XVIII cт. з рукописних збірників, що зберігаються в Інституті рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського та у Відділі рукописних фондів і текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. У центрі уваги авторки - мікроаналіз тексту. Спираючись на сучасні дослідження в галузі літературознавчої медієвістики, авторка розглядає специфіку інтерпретації агіографами XVII-XVIII cт. канонічних тем, мотивів, образів, сюжетів.
The article studies the process of adoption and transformation of the medieval (with the majority of chronicle version) "two-dimensional" model of Saint Volodymyr image by Ukrainian hagiographic prose in the XVII-XVIIIth cent. The basic material for the research includes mainly the hagiographies of Volodymyr dated XVII-XVIII cent, from the manuscript compendia, kept in the Institute of Manuscripts at the V.I.Vernadsky National Library of Ukraine and in the Department of Manuscripts at Shevchenko Institute of Literature at the National Academy of Science of Ukraine. The author focuses on the text microanalysis. Basing upon the contemporary researches in the field of medieval literature studies, the author considers the peculiarities of interpreting the canonic topics, motifs, images, plots by hagiography authors of the XVII-XVIIIth cent.
Description
Keywords
літературознавча медієвістика, рукописи, житія, Володимир Святий, образ, агіографічна проза, мікроаналіз, текст, стаття
Citation
Павленко Г. І. Іпостась Володимира Святого в українських рукописних житіях XVII-XVIII ст. / Г. І. Павленко // Маґістеріум. Вип. 8. Літературознавчі студії / редкол.: Моренець В. П. (голова) та ін. ; Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Київ : Стилос, 2002. - C. 63-71.