Німецько-українські взаємини XVIII ст. рецепція України в Німеччині, її етапи й тенденції

Loading...
Thumbnail Image
Date
2002
Authors
Наливайко, Дмитро
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті дається загальний обрис рецепції України й української історії в Німеччині та німецькомовних країнах XVIII ст., її етапів, провідних закономірностей і характерних тенденцій. Розглядаються як ті явища, що охоплюються парадигмою Просвітництва, так і ті, що перебувають поза нею.
This article gives a general review of the reception of Ukraine and Ukrainian history in Germany and German-speaking countries of the XVIII cent., its stages, leading regularities and trends. Both the phenomena, covered by the Enlightment paradigm, and those beyond it are considered.
Description
Keywords
німецько-українські відносини, рецепція, Україна, Німеччина, історія, Просвітництво, стаття
Citation
Наливайко Д. С. Німецько-українські взаємини XVIII ст. рецепція України в Німеччині, її етапи й тенденції / Д. С. Наливайко // Маґістеріум. Вип. 8. Літературознавчі студії / редкол.: Моренець В. П. (голова) та ін. ; Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Київ : Стилос, 2002. - C. 93-97.