Фонетична стилістика М. Вінграновського

Loading...
Thumbnail Image
Date
2002
Authors
Борисюк, Ірина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Стаття присвячена дослідженню особливостей поезії М. Вінграновського, висвітленню кореляційного співвідношення між смисловим та звуковим рівнями слова, що є ключовим для кожної окремої поезії. Саме фонетичний рівень є тим чинником, що зумовлює вибір смислотворчої рими, формує підтекст та створює сугестію вражень. Таким чином, звук у поезії Вінграновського виступає носієм смислу.
The article is dedicated to researching the peculiarities of the poetry by M. Vingranovsky, revealing the correlation between the semantic and acoustic levels of the word that is key for each poetry. It is the phonetic level that causes the choice of the rhyme for semantics creation, forms the sub-text and creates a suggestion of impressions. Thus, the sound in Vingranousky's poetry acts as the bearer of meaning.
Description
Keywords
українська література, поезія, Вінграновський М., стилістика, фонетична стилістика, стаття
Citation
Борисюк І. В. Фонетична стилістика М. Вінграновського / І. В. Борисюк // Маґістеріум. Вип. 8. Літературознавчі студії / редкол.: Моренець В. П. (голова) та ін. ; Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Київ : Стилос, 2002. - С. 44-48.