186: Політичні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 13
 • Item
  Угода про асоціацію між Україною та ЄС крізь призму моделі "дворівневої гри" Роберта Патнема
  (2016) Дем'янчук, Олександр; Леденьова, Анна
  У статті подано загальний аналіз Угоди про асоціацію України з ЄС крізь призму теорії «дворівневої гри» Р. Патнема та її модифікованої версії. Запропоновано спосіб визначення основних факторів на кожному з рівнів, що впливають на ведення переговорів, ратифікацію та реалізацію Угоди на сучасному етапі у категоріях моделі Роберта Патнема.
 • Item
  Політологічний підхід до типології форм колоніальної експансії
  (2016) Яковлєв, Максим
  Статтю присвячено розкриттю та обґрунтуванню політологічних складових у розробці типології форм колоніальної експансії, що передує розгляду можливостей розширення політологічного бачення взаємовідносин між імперською метрополією та колонією у контексті постколоніальних студій як міждисциплінарної дослідницької традиції, яка може збагатитися за допомогою посилення саме політологічної складової.
 • Item
  Визначення інформаційної політики в умовах перехідних та гібридних режимів
  (2016) Осадчук, Роман
  У статті порівняно підходи до визначення публічної політики з метою переосмислення та для адаптації визначень до сучасних умов інформаційної ери. В роботі проаналізовано визначення інформаційної політики, надані західними науковцями упродовж декількох декад, та розкрито переваги й недоліки цих дефініцій. Визначено концепт інформації відповідно до виміру політичної науки та публічної політики у сфері інформації.
 • Item
  Theoretical Framework and Genesis of Cultural Materialism in Political Studies
  (2016) Bidochko, Lesia
  The article deals with the main methodological and theoretical background of cultural materialism as an anthropological approach and a research strategy. Synthesizing Marxists’ historical materialism, cultural ecology, and neo-evolutionism, first cultural materialist Marvin Harris elaborates a tripartite scheme of the cultural system (infrastructure, structure, and superstructure), extending and extolling the infrastructure as something that includes demography and ecosystems, in addition to the productive forces and mode of production. Cultural materialism rejects dialectical materialism and class struggle, giving priority to infrastructural variables in the causal arrow of determination.
 • Item
  Політична філософія Маркіза де Сада як частина критичної теорії
  (2016) Коломієць, Іван
  У статті розглянуто практичне втілення політичної філософії Маркіза де Сада в сучасних постліберальних суспільствах. Як невід’ємна частина політичної філософії Просвітництва і ліберальної думки, на рівні дискурсу політична філософія Маркіза де Сада постулює рівність всіх громадян, проте її практичне втілення грає на користь найзаможніших верств населення, збільшуючи їхні ринки споживання і леґітимізуючи постачання найбідніших як об’єктів їхнього споживання (проституція, секс-туризм як секс-колоніалізм, порноґрафія). А це означає, що дослідження політичної філософії Маркіза де Сада ставить його в один ряд із Карлом Марксом, Максом Горкгаймером, Теодором Адорно та ін. як мислителя критичної теорії.