Політичні партії як суб'єкти політичного процесу в Криму (1991-1994 рр.)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Яремчук, В'ячеслав
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Статтю присвячено проблемі становлення кримської автономії – Кримської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки, Республіки Крим у 1991–1994 рр., що розглядається крізь призму діяльності політичних партій. Актуалізовано питання щодо цілеспрямованих дій КПРС- КПУ зі «просування» ідеї підвищення політичного статусу Кримської області в напрямі перетворення її на автономну республіку, що розглянуто як відповідний механізм впливу на державотворчі процеси в УРСР на завершальному етапі існування СРСР, а за можливості відторгнення від неї порубіжних теренів. У зв’язку з цим особливу увагу прикуто до діяльності Кримської обласної організації КПУ, яка стала головним суб’єктом у підготовці і проведенні всекримського референдуму 20 січня 1991 р., що й поклав початок формалізації нової адміністративно-територіальної одиниці у складі унітарної України. Приділено увагу процесу формування в Криму новітньої багатопартійності, ролі політичних партій та їхніх лідерів (М. Багров, Ю. Мєшков, Л. Грач та ін.) в суспільно-політичному житті автономії, що на початку 1990-х рр. уособлювалися головним чином діяльністю КПУ, її правонаступниці – Комуністичної партії Криму та низкою проросійських політичних партій на чолі з Республіканською партією Криму (Партія Республіканського Руху Криму). В статті проаналізовано процеси, пов’язані з першими в регіоні виборами Президента Республіки Крим, Верховної Ради Криму, які відбулися у 1994 р. Їхні результати, прискоривши ротацію політичних еліт, призвели до формування нової конфігурації кримської багатопартійності, в якій до кінця ХХ ст. переважали політичні партії проросійської і «лівої» орієнтації.
Description
The article examines the problem of establishment of the Crimean autonomy: the Crimean Autonomous Soviet Socialist Republic, the Crimean Republic in 1991–1994, which is considered through the prism of the activities of political parties. The issue concerns the activity goals of the CPSU–CPU to “push forward” the idea of the increase of the political status of the Crimean region towards the transformation to the autonomous republic as some kind of the mechanism to influence the whole state establishment processes in the USSR. A special attention is paid to the activities of the Crimean regional CPU organization as the main subject in preparation and governance of the Crimean referendum on January 20th, 1991 and which began the process of formalization of the new administrative body in Ukraine. There exist investigations regarding the process of the formation of the multi-party system, the roles of the political parties and their leaders (M. Bagrov, U. Meshkov, L. Grach, etc.) who are associated with the activity of the CPU, its subsidiary – the Crimean Communist Party, and other pro-Russian political parties at the head of the Crimean Republican Party. The first President elections of 1994 are also considered, as well as their results and formation of multi-party system with the pro-Russian and leftist orientation.
Keywords
політичні партії Криму, «Кримський проект», політичні еліти, ротація політичних еліт, political parties in Crimea, “Crimean project”, political elites, rotation of political elites
Citation
Яремчук В'ячеслав Дмитрович. Політичні партії як суб'єкти політичного процесу в Криму (1991-1994 рр.) / Яремчук В. Д. // Наукові записки НаУКМА : Політичні науки. - 2016. - Т. 186. - С. 54-60.