174: Соціологічні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 13
 • Item
  Освітня нерівність за місцем проживання та типом освітнього закладу
  (2015) Мулявка, Вікторія; Оксамитна, Світлана
  The article presents the results of the data analisys on the type of secondary school and residence influence on the average score of external independent evaluation in 2013 and 2014. Four types of secondary school are compared (general school, gymnasium, lyceum and specialized school) as located in city Kyiv, regional centers, other cities, urban villages and villages. The study found, that both independent variables, type of school and residence, have statistically significant effect on the average score external independent evaluation. Effect of type of school is more than a place of residence impact. The structural factors of educational inequality are dentified in the case of schools with the lowest results of external independent evaluation.
 • Item
  Як перетворити населення на спільноту? (Соціально-технологічні аспекти розвитку територіальної громади)
  (2015) Семигіна, Тетяна; Лиховид, Дмитро
  У статті розкрито концепції розвитку територіальної громади та проаналізовано різні моделі розвитку громади – як орієнтовані на місцеву владу або неурядові організації, так і такі, що розкривають внутрішній потенціал громади. Визначено соціальні технології, спрямовані на розвиток територіальної громади, що застосовуються в українській та зарубіжній практиці, а також умови їх впровадження.
 • Item
  Імміграційна політика інтеграції в Данії, Норвегії та Швеції: цілі, результати та тенденції
  (2015) Голота, Д.; Мальцева, Катерина
  In this article we attempt to aggregate the results of contemporary research on migration and Scandinavian welfare state. We begin by reviewing the shifts in conceptualization of migration and contextualizing the migration process in Scandinavian history in country-by-country analysis focusing on Sweden, Norway and Denmark. Then we lay out major problematic junctures in literature on migration, explain the mutual influence of the factors involved in the process (mobility, welfare, public discourses on societal values, equality, human rights and the problems immigrants face) and emphasize their importance for the development of a general migration theory. We offer an overview of how these issues are resolved (or fail to be resolved) by policy makers or in institutional practices of different Scandinavian countries.
 • Item
  Соціальне підприємництво: основні ідеї та перспективи дослідження в соціології
  (2015) Куц, М.
  This article examines the notion “social entrepreneurship” in it’s formation in the USA, Western Europe and Ukraine and in relation to the sociological discourse of the entrepreneurship notion per se. This comparison highlights the developing conventional wisdom approach to social entrepreneurs as agents of change in social field. It is discussed that sociological research can be instrumental in proving that motivation (driving factors) in social entrepreneurship hypothetically depends on institutional setting.
 • Item
  Дослідження нерівності в здоров’ї: погляд на теорію культурного консонансу
  (2015) Мальцева, Катерина
  У статті висвітлено низку питань, що асоціюються з моделлю культурного консонансу та факторами причинності, якими вона оперує. Спочатку розглянуто розуміння властивостей культури як різновиду хронічних стресорів, імпліцитне в теорії культурного консонансу. Потім наведено огляд дотичної літератури з питань соціокультурних чинників у здоров’ї, зокрема соціальної моделі стресу, та запропоновано критичні зауваження щодо теперішнього формулювання моделі культурного консонансу, яке відбивається на її здатності пояснювати відмінності в психічному здоров’ї, що виникають у різних індивідів як результат їх різного ступеня збігу з культурним стандартом.