Забезпечення ґендерної рівності в Україні: обізнаність із законодавством і досвід дискримінації

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Authors
Марценюк, Тамара
Костюченко, Тетяна
Волосевич, Інна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті викладено результати всеукраїнського опитування про знання ґендерного антидискримінаційного законодавства в розрізі соціально-демографічних ознак, а саме: за статтю, віком, рівнем освіти, регіоном проживання, типом населеного пункту. Здійснено огляд міжнародного і національного законодавства стосовно забезпечення ґендерної рівності та попередження насильства в сім’ї і торгівлі людьми. Проаналізовано досвід та обізнаність про випадки ґендерного насильства.
Description
This article presents the results of a nationwide survey on knowledge of gender antidiscrimination laws in terms of socio-demographic characteristics such as gender, age, education level, region of residence, type of locality. International and national legislation on gender equality implementation and prevention of the domestic violence and human trafficking is overviewed. The experience and knowledge of cases of gender-based violence is analyzed.
Keywords
українське суспільство, ґендерна рівність, насильство у сім’ї, торгівля людьми, законодавство, стаття, gender equality, domestic violencе, human trafficking, legislation, Ukrainian society
Citation
Марценюк Т. О. Забезпечення ґендерної рівності в Україні : обізнаність із законодавством і досвід дискримінації / Марценюк Т. О., Костюченко Т. С., Волосевич І. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 174 : Соціологічні науки. - С. 70-81.